Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn bijzetten in bestaand graf (en aanpassen verordeningen)


20 september 2016

Vraag nummer: 47440

Wij, de gemeente Winterswijk, krijgen veel verzoeken over het plaatsen van een urn in een bestaand graf. Bijvoorbeeld in een graf waarvoor in 1990 een grafrecht is verleend.
Volgens de Verordening voor de algemene begraafplaats die toen in 1990 gold was bijzetten van asbussen niet toegestaan.
Kunnen we in een nieuwe Verordening een regeling opnemen die bijzetten van asbussen in dergelijke bestaande graven toch mogelijk maakt? Zo ja, kunnen we daar dan ook leges voor heffen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker kunt u in een nieuwe verordening, of door een kleine wijziging van de bestaande beheersverordening het bijzetten van asbussen in of op bestaande of nieuwe graven toestaan. Van oudsher had geen enkele gemeente een dergelijke regeling, want 50 jaar geleden liet slechts enkele procenten van de bevolking zich cremeren en vroeg niemand om bijzetting van een asbus in een graf. Dus iedere gemeente heeft sindsdien de beheersverordening aangepast.

Uiteraard kunt u ook de Verordening begraafrechten aanpassen en een tarief voor het plaatsen en houden van een asbus in een graf invoeren.

Wijzigingen van verordeningen kunnen altijd, als zij de rechthebbenden op graven meer mogelijkheden en vrijheid bieden. Wijzigingen kunnen niet altijd of soms niet voor alle graven, als zij beperkingen opleggen. Bijvoorbeeld als graven niet met voor 3 kisten maar voor 2 kisten worden uitgegeven. Dat heeft geen gevolg voor bestaande graven, alleen voor nieuwe graven of voor bestaande graven die na ruiming opnieuw worden uitgegeven. Idem wanneer de eisen voor grafmonumenten wijzigen; dat geldt voor nieuwe monumenten, maar niet voor bestaande monumenten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE