Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 21 (20) RK reglement


13 november 2005

Vraag nummer: 4113  (oude nummer: 6861)

Is het volgende artikel in het RK reglement begraafplaatsen over verlenging van bijzettig wel rechtsgeldig?
Het artikel luidt:

Verlenging bij bijzetting

Artikel 21 (20)
Wanneer in een eigen (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen een bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt een lopende termijn van het grafrecht afgesloten en wordt een nieuwe termijn van 20 jaren geacht te zijn ingegaan.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze bepaling is in strijd met de wet en het recht. Een verlenging van een graf kan alleen tussen 12 en 24 maanden vóór afloop door de rechthebbende worden aangevraagd en 0 tot 12 maanden vóór afloop door de houder van de begraafplaats kan worden aangeboden als de rechthebbende het niet eerst zelf heeft gevraagd. Praktisch is het ook maar de vraag of de nabestaanden zo'n lange termijn op prijs stellen, want daar hangt natuurlijk een langer prijskaartje aan dan aan 10 jaar. Ook onduidelijk is of en hoe de lopende en dus betaalde rechten financieel verrekend worden; voor zover ik het kan zien: niet.

Echter, het is helemaal in strijd met de aard van een grafrecht om een lopend recht ergens halverwege te laten vervallen en een nieuwe termijn te beginnen. Het is ook nergens voor nodig.
Stel dat iemand een huis huurt en dat een termijn van 20 jaar is afgesproken voor een bepaalde huurprijs. Die persoon gaat trouwen en de nieuwe echtgenoot (m/v)trekt ook in het huis. Bijvoorbeeld na 4 jaar. Dan zegt de verhuurder "Oh, maar met een extra bewoner vervalt de oude huur. U hebt geen recht op teruggave van de huurprijs voor de resterende 16 jaar. U moet een nieuwe huurovereenkomst afsluiten voor 20 jaar tegen een nieuw tarief". Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat de meeste mensen dit als onrechtvaardig zullen ervaren. Ik denk ook dat een rechter dit niet accepteert. Maar het is ook onnodig. Je hebt immers het hele huis gehuurd; het huis wordt niet per kamer gehuurd. Als het huis zo ruim is dat er meerdere mensen kunnen wonen, hoeft er niets aan de huur te veranderen. Dit geldt exact hetzelfde voor een graf. Je hebt het hele graf gehuurd; voor een bijzetting hoeft niet extra huur betaald te worden.

Een andere situatie is het, als de resterende gebruikstermijn van het graf minder is dan 10 jaar. Dan dienen er extra jaren bij gehuurd te worden, omdat de wettelijke termijn van grafrust voor een begravene tien jaar is. Als het graf bijvoorbeeld 16 jaar oud is als een tweede kist wordt bijgezet, resteert nog 4 jaar en dient minimaal 6 jaar extra te worden bijgehuurd.
De noodzakelijke grafrust geldt echter alleen voor kist-begravingen en niet voor de bijzetting van asbussen.

Kortom, dit artikel is niet alleen strijdig met de wet en het recht, maar ook niet altijd in het belang van nabestaanden en schept overigens onduidelijkheid over financiële consequenties.

Zie ook vraag 2544 (oud nummer 3192) 'Commentaar RK model-reglement katholieke begraafplaats 2003' in de sub-rubriek 'Verordening / reglement' van de categorie Begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Het antwoord op deze vraag is aangepast aan de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 2010. Tot 2010 mocht men een grafrecht met maximaal 10 jaar verlengen; na 2010 met maximaal 20 jaar.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE