Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat te doen met verzoek schudden graf?


4 februari 2004

Vraag nummer: 2854  (oude nummer: 3944)

Geachte heer Van der Putten.

Wij hebben een brief ontvangen van een echtpaar dat begraven wil worden in het graf van opa en oma. Betreffend graf is voor onbepaalde tijd uitgegeven en wettelijke grafrusttermijn is in acht genomen. De grafakte is nog niet overgeschreven op naam van het kleinkind.

In ons bestuur zijn de volgende vragen? (in ons reglement is hierover nog niets geregeld).
1. Is dit mogelijk? zo ja dan:
2. wat zijn de financiële gevolgen? in onze visie de kosten van ruiming? de beheerder is bereid het graf te schudden. Wij "verkopen" geen nieuw graf dus geen baten, omdat wij van plan zijn de kosten van ruimen te verhalen op de familie. Komt verkoop graf erbij dan zijn ze goedkoper uit om een nieuw graf te kopen.

Gaarne uw visie.

Hoogachtend,

(naam bekend)

Antwoord:

Geachte heer,

U bent als kerkhofbestuur in deze situatie helemaal vrij om te besluiten of u wel of niet aan een dergelijk verzoek tegemoet wilt komen.
U hebt een beheersreglement. Daar is op dit punt niets is geregeld, schrijft u. Dat betekent dat de algemene regel geldt die in bijna elk reglement staat: omtrent kwesties waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Als er wél in het reglement had gestaan dat het schudden of ruimen van een graf op verzoek was toegestaan, had u een dergelijk verzoek niet kunnen weigeren, indien het kleinkind de grafrechten had overgenomen. Stel dat u helemaal geen reglement had, dan had u het óók niet kunnen weigeren. Dat klinkt een beetje vreemd, maar op basis van een reglement kun je bijvoorbeeld zeggen: “Dit graf is een 2-persoonsgraf, er zijn nu 2 personen begraven, dus het graf is vol en er kan niet verder in begraven worden.” Maar als je geen reglement hebt, kun je niet aantonen dat een graf slechts voor 2 personen bestemd is en vol is. Dan kun je de begraving van meer personen en het ruimen niet tegengaan: er zijn geen voorschriften die de rechten en de zeggenschap van de rechthebbende inperken.

Wat de financiële gevolgen zijn als u aan de wens van het kleinkind tegemoet wilt komen, bepaalt u ook zelf. U moet eerst bedenken of u dit soort ‘hergebruik’ van een graf wilt stimuleren of juist wilt ontmoedigen. Een reden om het te stimuleren is wanneer uw begraafplaats weinig ruimte voor nieuwe graven zou hebben. Reden voor een ontmoedigingsbeleid kan zijn wanneer u nog een flink stuk van de begraafplaats braak hebt liggen. Voor het aanzien van de begraafplaats en de inkomsten is dan de uitgifte van een nieuw graf welkom.

Afhankelijk van de vraag of u dit soort acties wilt stimuleren of niet, kunt u een tarief voor het schudden of het ruimen van een graf vaststellen (schudden = dieper herbegraven stoffelijke resten; ruimen = het naar een verzamelgraf overbrengen van de stoffelijke resten). Dat tarief kan zo hoog zijn, dat het gelijk staat aan of zelfs duurder is dan de uitgifte van een nieuw graf. Het tarief hoeft niet gebaseerd te zijn op de werkelijke kosten; u mag er een beleid mee voeren, winst of verlies op maken, net wat u uitkomt. Bij de hoogte van tarieven voor het schudden van een graf moet ik vaak denken aan de gemeente Arnhem. Daar kostte het schudden van één kist/graflaag een paar jaar geleden ruim fl. 4.000,-. Als iemand een 3-persoons graf wilde schudden, kwam dat op ruim fl. 13.000,-. Dat was natuurlijk een veelvoud van de werkelijke kosten van ruiming. Maar… zo’n tarief is geoorloofd. Want als je redeneert dat iemand voor ‘slechts’ fl. 13.000,- of zo’n euro 6.000,- een ‘eeuwigdurend’ graf ter beschikking krijgt, is het weer goedkoop.
Dus u kunt ook een eigen tarief vaststellen. Ik persoonlijk zou uit strategische overwegingen bij een graf voor onbepaalde tijd de kosten van het schudden van een graf hoger maken dan het tarief van een nieuw graf voor 20 of 30 jaar. Maar uw bestuur moet haar eigen afwegingen maken.
U moet een dergelijk tarief opnemen in uw tarieflijst en publiceren zodat ook andere mogelijke belangstellenden weten waar ze aan toe zijn. En zodat degene die nu voor het eerst met die kosten te maken krijgt niet de indruk krijgt dat speciaal voor hem iets is vastgesteld (in positieve of negatieve zin), maar dat het voor iedereen gelijk is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE