Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervallen grafrecht (bij langdurig niet betalen onderhoud)


13 oktober 2003

Vraag nummer: 2545  (oude nummer: 3194)

Geachte heer,
Artikel 21.2 van de gemeentelijke Beheersverordening meldt dat de grafbedekking kan worden verwijderd als gedurende twee achtereenvolgende jaren het onderhoudsrecht niet betaald wordt. Voorheen werd niet betaald als er geen grafbedekking aanwezig was. Momenteel moeten rechthebbenden ook onderhoudsrecht betalen als er geen grafbedekking aanwezig is. (aanharken graf, onkruid verwijderen etc.) De sanctie van het verwijderen van de grafbedekking werkt in zo'n geval niet. Mag nu in de verordening een bepaling worden opgenomen dat het grafrecht kan vervallen als er twee jaren geen onderhoud is betaald.

Met vriendelijke groet.
gemeente Graafstroom,
G. Schut.

Antwoord:

Geachte heer Schut,

Ja, dat kan. En zou trouwens ook logisch zijn. Ook in het burgerlijk recht kan de ene partij, als de andere partij lange tijd niet betaalt, de overeenkomst ontbinden. Denk aan de huur van een huis, de levering van gas, water, licht, etc. De huur wordt beƫindigd en de levering gestaakt. Waarom zou je dat dan ook niet doen bij het gebruik van een graf?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE