Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beleidsnotie vs. verordening


21 augustus 2015

Vraag nummer: 43526

Geachte heer mr. Van der Putten,

Ik ben zeer nieuwsgierig naar uw visie op het volgende:
bij ons heeft de gemeente (gemeente X) een notitie opgesteld namelijk:
Een beleidsnotie "begraafplaatsen 2012" verankerd in een Besluit echter niet in de beheersverordening begraafplaatsen 2004, hoeveel rechtskracht heeft dat ?
Moet de gemeente niet eerst de bestaande beheersverordening aanpassen met een verwijzing naar dit Besluit, voordat het rechtsgeldig is.

Gaarne uw reactie,
met vriendelijke groet,
W. Lak

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb de beleidsnotitie uit 2012 van de gemeente X globaal doorgenomen, maar ik zie niet direct een conflict met de beheersverordening voor de begraafplaatsen uit 2004.

Het onderwerp van de beleidsnotitie is de capaciteit van de 'nieuwe' begraafplaats (op de oude begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven). Het doel is om te bekijken op welke wijze er de komende jaren voldoende grafruimte voor de inwoners van uw gemeente beschikbaar is.

In een beleidsnotitie kan een gemeente in beginsel alles schrijven wat zij wil. Het gaat om de gedachtevorming en het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat is geen besluit, maar de voorbereiding van een besluit.

Ik heb de notitie globaal gelezen, zoals ik al schreef, maar ik heb niets gelezen wat in strijd is met de beheersverordening.
Ik heb ook niets gelezen waarvan ik dacht "Als dit moet worden uitgevoerd moet eerst de beheersverordening worden aangepast".

Overigens is het altijd zo, dat als er een rechthebbende op een graf is die op een of andere manier in zijn belang geschaad wordt, altijd bezwaar kan aantekenen op het moment dat het gebeurt. Bij eventuele beleidsvoornemens kun je nog niet veel doen, behalve laten weten dat iets onverstandig is. Maar pas als er een concreet besluit is ten aanzien van jouw graf, kun je juridisch in actie komen.

Maar de strekking van deze beleidsnotitie is nu juist ook om te voorkomen dat er een probleem komt met een rechthebbende op een graf. Men zoekt ruimte waar men graven kan ruimen en opnieuw kan uitgeven, maar juist zonder in conflict te komen met rechthebbenden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE