Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen verordening, wel graven uitgegeven


21 juli 2010

Vraag nummer: 7639  (oude nummer: 15930)

Geachte heer van der Putten,

Ik ben bezig met een onderzoek naar grafrechten voor het algemene deel van een gemeentelijke begraafplaats in Hxxxx. Nu blijkt uit archiefonderzoek bij diverse instanties (gemeente/provincie) dat de meest oude verordening dateert uit 1975. Uit het archief van de gemeente blijkt uit de stukken bij de verordening van 1975 dat de gemeente een dergelijke verordening niet heeft gehad. Aannemelijk is dus dat er geen verordening voor 1975 beschikbaar is. Echter de meeste graven op dit gedeelte zijn voor 1975 uitgegeven voor onbepaalde tijd, zo blijkt uit de begraafplaatsadministratie. Uit antwoorden op deze site blijkt dat indien er geen verordening bekend is niet de Wlb van toepassing is, omdat hierin niet gedetailleerd genoeg op de rechten van het graf wordt ingegaan.

De vraag is dan, welke regelgeving is van toepassing op deze graven, uitgegeven voor 1975 en geen verordening opgesteld. En wat zijn de mogelijkheden om de grafrechten op deze graven te laten vervallen. Naast het in gesprek gaan bij de rechthebbende/nabestaande en een afstandsverklaring te ondertekenen, indien de rechthebbende bekend zijn bij de gemeente.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

met vriendelijke groet,

Jan van der Heijden

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet waar u gelezen hebt dat als er geen verordening (bekend) is, de Wlb niet van toepassing is. De Wlb is natuurlijk altijd van toepassing. Alleen staat er in de Wlb nauwelijks iets inhoudelijks over grafrechten; de wetgever gaat er van uit de begraafplaatshouders dat regelen in een verordening of reglement.

Er zal hoogstwaarschijnlijk in de periode van voor 1975 wel een verordening zijn, waarschijnlijk zelfs vele. Alleen zijn het dan geen beheersverordeningen maar de heffingsverordeningen. Daar staat dan in dat een graf voor 30 jaar x gulden kost en een graf voor onbepaalde tijd xx gulden. Soms staan er in die verordeningen ook (summier) nadere voorwaarden. En soms zijn die voorwaarden ook opgenomen in grafbrieven.
Het is niet per se nodig om een beheersverordening te hebben. Er is zelfs op dit moment nog een handvol gemeenten zonder een beheersverordening.

Een beheersverordening werkt net als algemene voorwaarden. Deze geven een klant geen rechten, maar beperken deze. Door algemene voorwaarden zijn garantie- en betalingstermijnen bijvoorbeeld korter dan wanneer er geen algemene voorwaarden waren. Beheersverordeningen kunnen de rechten inzake een graf beperken. Bijvoorbeeld dat als er niet binnen 6 of 12 maanden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende is aangewezen, de grafrechten kunnen vervallen. Zonder zulke bepalingen kan dat niet. Maar misschien stonden deze voorwaarden in het geval van de gemeente Hxxxx ook wel in de heffingsverordening of in een grafbrief.

Als er nabestaanden zijn die geen rechthebbende zijn, hoeven zij natuurlijk geen afstand te doen van de grafrechten. Je kunt niet iets afstaan wat je niet hebt. Wel kunnen nabestaanden eerst als rechthebbende erkend worden, waarna ze afstand kunnen doen.

Als er geen rechthebbenden zijn, geen voorwaarden in een (beheers- of heffings)verordening of grafbrief, dan kunnen de rechten op het graf alleen vervallen als er sprake is van kennelijke verwaarlozing van het graf. Zie artikel 28 Wlb, vanaf lid 4.

Vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE