Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente verbiedt fotograferen op begraafplaats


31 juli 2009

Vraag nummer: 6763  (oude nummer: 13513)

Een gemeente, in dit geval Utrecht heeft in de Beheerverordening Begraafplaatsen uit 1997 een artikel opgenomen waarin het verboden is te fotograferen op de openbare begraafplaatsen. Er staat zelfs een gelboete van de eerste categorie op het zondigen tegen dit artikel.

Is zo'n verbod rechtsgeldig, kan dit verboden worden op een openbare plaats?

Het verbod is niet aangegeven op de begraafplaats, maar de beheerder stuurt je wel weg.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 9 van de beheersverordening begraafplaatsen 1997 bepaalt: "Het is verboden, zonder toestemming van burgemeester en wethouders, op de begraafplaatsen foto-, film- of video-opnamen te maken."

De eigenaar van een begraafplaats kan inderdaad een dergelijk verbod vaststellen. U kunt er natuurlijk ontheffing van vragen. Als die toestemming geweigerd wordt, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Overigens: ook de beheerder van een niet-gemeentelijke begraafplaats kan fotograferen verbieden, maar kan het niet strafbaar stellen. Dat kan alleen een overheid.

Ik wijs voorts op meer vragen over fotograferen.
Zie in de sub-rubriek 'Grafsteen/momument' van de rubriek 'Begraven':
- Publicatie van persoonsgegevens? (foto's van grafstenen);
- Foto grafsteen door beheerder;
- Foto's van grafzerken op internet;
- Klacht fotograferen van graven;
- Graven fotograferen;
- Foto van grafsteen op Facebook;
- Vreemde uitleg fotograferen grafmonumenten (1);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (2);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (3);
- Verdere uitleg van vragen over het fotograferen van graven (4).
Zie in de sub-rubriek 'Overig begraven / begraafplaats' de volgende vragen:
- Foto's van (oorlogs)graven; beeldrecht?;
- Foto's nemen grafmonument;
- Foto's van graven. Toestemming?;
- Foto grafsteen;
- Illegale fotografie op begraafplaats;
- Fotograferen Joodse grafstenen;
- Mag je filmen op een begraafplaats?.
In de subrubriek ‘Verordening/reglement’:
- Ongewenste publicatie foto's begraafplaats (verbod om te fotograferen in reglement).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >