Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Problemen verordening aan rechthebbende geven enz.


7 december 2011

Vraag nummer: 26898

Onze gemeente wil de begraafplaats verordening op haar website plaatsen, op zich geen slecht idee natuurlijk, maar wil dan geen verordening meer geven op het moment dat een graf word uitgegeven, maar nu stel dat er een tijdje na het uitgeven van een graf, juridische problemen voor doen, kan de gemeente zich dan beroepen op de verordening die op internet staat ? Of zegt een rechter dan ; u had hem ten tijde van de graf uitgifte moeten overhandingen !

Ik lees op uw website dat er begraafplaatshouders zijn die het verplicht stellen om binnen een bepaalde termijn een monument op het graf te plaatsen, onze gemeente is daar ook over aan het denken, om dit erin op te nemen, wat zou u adviseren ?

Alvast bedankt !!!
Met vriendelijke groet
Jan Hofstee.

Antwoord:

Geachte heer,

De juridisch absolute noodzaak om op het moment dat een graf wordt uitgegeven, voorafgaand aan de begrafenis, een beheersreglement te geven, geldt voor bijzondere begraafplaatsen. Niet voor gemeentelijke begraafplaatsen.

Als partijen over en weer verplichtingen aan gaan - wat het geval is bij de uitgifte van een graf - dan moeten zij over en weer kunnen weten wat hun rechten en plichten precies zijn. Dat is het uitgangspunt in ons recht.
Bij gemeenten weten de burgers precies waar zij aan toe zijn, of kunnen dat althans weten, omdat alle regels openbaar zijn. De beheersverordening van de begraafplaats is openbaar en de heffingsverordening is openbaar. Iedereen kan ze bij de gemeente opvragen en inkijken.
Bij niet-gemeentelijke begraafplaatsen is geen sprake van openbare regels. Daarom gelden de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek voor algemene voorwaarden: men moet ze tijdig aan de andere partij ter beschikking stellen.

Gemeenten hoeven de teksten van verordeningen niet telkens aan burgers af te geven, als zij op de een of andere manier zaken doen met de gemeente. Wie aangifte van de geboorte van een kind komt doen, hoeft niet de tekst van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en alle regelingen over de GBA te krijgen.
Wie iets met een graf komt regelen, hoeft ook de beheersverordening niet te krijgen. Die is toch wel geldig (in tegenstelling tot een beheersreglement bij een kerkelijke of andere bijzondere begraafplaats: die is zonder tijdige overhandiging niet geldig). Het is alleen een service om informatie over de rechten en plichten te geven. Maar dat kan misschien beter in een handzame folder dan in de vorm van een voor veel mensen onbegrijpelijke verordening. Regels voor de grafmonumenten zijn vaak praktisch ook van meer belang dan de verordening.

De eventuele verplichting om binnen een bepaalde termijn een gedenkteken op een graf te plaatsen is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Er zijn gemeenten die het bewust wel doen en gemeenten die het bewust niet doen. Er zijn - andersom - ook begraafplaatsen waar het juist verboden is binnen een bepaalde termijn - bijvoorbeeld 3, 4 of 6 maanden - een monument te plaatsen. Dan is de grond nog niet voldoende ingeklonken en gaan monumenten te snel verzakken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden.
Zoals de vraag: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE