Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrustperiode verlengen


24 juni 2003

Vraag nummer: 2312  (oude nummer: 2770)

Zeer geachte heer,
Als secretaris van het parochiebestuur wil ik u het volgende probleem voorleggen.
Het kerkhof in onze parochie wordt al jaren beheerd door de plaatselijke begrafenisondernemer. Zijn werkwijze hierbij is dat wanneer iemand 10 jaar of langer overleden is en begraven in een enkeldiep graf en vervolgens bijvoorbeeld zijn echtgenote komt te overlijden, deze toch in hetzelfde graf begraven kan worden, want de grafrust van 10 jaar is immers verstreken.
Met de komst van een nieuwe pastoor mag deze werkwijze echter niet meer, want volgens hem bedraagt zowel de grafrust als het grafrecht een periode van 20 jaar en heeft hij dit ook in het kerkhofregelement op laten nemen.
Het gevolg is nu dat er behalve het verdriet bij overlijden, sommige nabestaanden nog met een ander probleem geconfronteerd worden nl. dat ze niet aan de wens van de overledene kunnen voldoen, begraven worden bij zijn of haar overleden partner, doordat er nu een grafrust van 20 jaar aangehouden wordt.
Recent mocht een zoon niet bij zijn ouders begraven worden omdat er geen grafrust van 20 jaar bestond maar slechts 19 jaar en 7 maanden.
Omdat ik als parochiebestuurder mede verantwoordelijk ben voor de besluitvorming in deze, wil ik u de vraag voorleggen of deze zienswijze van de pastoor wettelijk en juridisch gezien te verdedigen is.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eigenlijk kan ik deze vraag niet beantwoorden, zonder uw reglement(en) gezien te hebben. Als ik dat in handen heb, kan ik het binnen 10 seconden zeggen.
U kunt mij de oude en de nieuwe versie van het reglement toesturen; het adres staat bij mijn persoonsgegevens, als u mijn naam op de eerste bladzijde van deze site aanklikt. En het is te vinden in de rubriek Bedrijven en instellingen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE