Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergunningsvrij grafstenen plaatsen


3 februari 2005

Vraag nummer: 3655  (oude nummer: 5526)

De gemeente Sluis heeft 17 begraafplaatsen in beheer. Veel energie wordt gestoken in de behandeling van aanvragen van vergunningen tot plaatsing van grafmonumenten. Vanwege de administratieve rompslomp overwegen wij om, analoog aan het vergunningsvrij bouwen, in de toekomst te volstaan met een meldingsplicht indien voldaan wordt aan de criteria genoemd in het reglement Grafbedekking. Zijn er begraafplaatsbeheerders die hiermee ervaring hebben?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik nodig begraafplaatsbeheerders uit om op deze vraag te reageren op de site www.uitvaartbranche.nl. De beheerder van de site kan van een dergelijke vraag een discussie-item maken, waar beheerders op kunnen reageren, ook zonder dat 'het grote publiek' het ziet, zoals op deze site.

Inschrijving op Uitvaartbranche.nl staat open voor o.a. alle medewerkers van gemeentelijke en kerkelijke en andere bijzondere begraafplaatsen, en is kosteloos.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE