Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Positie rechthebbende als er geen verordening is


27 juni 2007

Vraag nummer: 4850  (oude nummer: 9429)

Geachte Dhr van der Putten, op de begraafplaats in onze woonplaats (gemeentelijke) is nooit een beheersverordening geweest en deze is er nog steeds niet.
Beslist dan toch de rechthebbende wat er met een graf voor onbepaalde tijd gebeurt ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik stuur u even een mailtje, waarin ik vraag welke gemeente dat is. Er zijn er maar een paar in Nederland. Het zou best een vergissing kunnen zijn. Ik heb duizenden verordeningen en reglementen, actueel en oud (sinds 18e eeuw) in archief en zou het misschien kunnen nakijken.

En pas als ik weet dat er geen verordening is, kijken we verder. Hoe weet u dan dat het om een graf voor onbepaalde tijd gaat als er geen regels voor zijn?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

27 juni 2007

U mailde mij in antwoord op mijn vraag het volgende:
"Het gaat om de Gemeentelijk begraafplaats in voormalige Gemeente Sittard, sinds 2001 Gemeente Sittard - Geleen.
De toenmalige beheerder, deze is reeds enkele jaren in de Vut, heeft mij eens verteld dat er helemaal géén verordening was! Dat het om een graf gaat, van "onbepaalde tijd ", dit staat op de grafaanwijzing uit 1985, toen mijn vader daar is begraven."

Daarop kan ik u zeggen dat er in de voormalige gemeente Sittard wel degelijk een verordening was. In de verordening die in 1997 is vastgesteld, staat dat de verordening uit 1922 werd ingetrokken. Inmiddels geldt er al weer en nieuwe verordening en is die van 1997 ingetrokken.
Er was in 1985 dus wel degelijk een verordening. Uit 1922. Maar wat waarschijnlijk gebeurde is dat men op een bepaald moment redeneerde "Ach, die is zo oud, die gebruiken we maar niet meer". Maar dat slaat nergens op; die verordening was wel degelijk geldend tot 1997.
Men hoort dit ook nog wel eens bij kerkelijke begraafplaatsen: "Ach, dat oude reglement, dat gebruiken we niet meer". Maar zolang zo'n verordening of reglement niet formeel is ingetrokken (en vervangen door een ander), is hij gewoon van toepassing. Ouderdom zegt niets. We hebben bijvoorbeeld lang een Burgerlijk Wetboek gehad dat zo'n 150 jaar oud was.

Overigens kwam het vroeger wel vaker voor dat er inderdaad geen beheersverordening was. Maar soms stonden dan wel bepaalde regels in de legesverordening, die over de kosten gaat. Of waren er duidelijke overeenkomsten, grafaktes of beschikkingen, waar in stond waar men zich aan te houden had. De rechthebbende kon dan echt niet zomaar van alles met dat graf doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE