Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting asbussen in bestaand graf


17 april 2007

Vraag nummer: 4767  (oude nummer: 9181)

Geachte heer van der Putten,

Op één van onze algemene begraafplaatsen bevindt zich een graf waarin op 30-12-1944 een kindje van 3 jaar is begraven in een eigen graf. Nu vragen de ouders van dit kind toestemming om t.z.t. na hun crematie hun asbussen bij te mogen zetten in het graf van hun jong overleden zoon.
Volgens de "Beheersverordening 2000 van de gemeente Vxxxxx", artikel 3 lid 5a mag er in een "eigen graf" i.p.v. twee lijken maximaal 4 asbussen of één lijk en één asbus worden begraven.
Artikel 3, lid 5c zegt echter: Indien in de z.g.n. eerste verdieping van een graf een lijk is begraven, dan kan naderhand geen asbus worden bijgezet.

Wij overwegen echter om het college van B en W te adviseren af te wijken van de laatstvermelde regel met als gevolg toestemming te verlenen aan de ouders om de asbussen bij te laten zetten. De verplichte 10 jaar durende grafrust is reeds lang verstreken. Wel willen wij toestemming op papier vragen aan de rechthebbende(de vader) om het graf in die zin te mogen roeren dat de asbussen voldoende diep in de aarde kunnen worden geplaatst, of wat in onze ogen een nog betere voorziening is: het direkt laten plaatsen van een keldertje zodat er niet nog een tweede keer gegraven behoeft te worden vor het t.z.t. bijzetten van de 2e asbus.

Is dit advies juridisch juist en kunt u ons advies ondersteunen?

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Hxxxxx Kxxxx, Publiekszaken gemeente Vxxxxx, tel. 000-0000000 (alleen op Maandag en dinsdag)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou u willen adviseren om niet van de regel af te wijken, maar om de regel te veranderen. Afwijking van een regel in de verordening mag juridisch niet, daar zijn B&W waarschijnlijk niet toe bevoegd (tenzij in de verordening staat dat men mag afwijken, maar dat is niet waarschijnlijk). Je krijgt dan een vervelend precedent ("Als men nu voor de familie De Vries afwijkt van regel A, waarom morgen dan niet voor de familie De Jong van regel B?"). Op den duur leidt dat tot onduidelijkheden en frustraties, zowel aan de kant van de gemeente als van verongelijkte burgers dat voor hen géén uitzondering voor iets is gemaakt. Niet doen, althans niet zo.

Ik zou u adviseren om artikel 3, lid 5c, ("Indien in de z.g.n. eerste verdieping van een graf een lijk is begraven, dan kan naderhand geen asbus worden bijgezet") gewoon te schrappen. Dat moet dan een besluit van de raad zijn.

Artikel 3, lid 5c, gaat uit van de idee dat een asbus moet worden begraven op dezelfde diepte als een kist. Dat is een misvatting. Een kist moet op minstens 110-120 cm diepte staan (een kist is vaak 40-50 cm hoog en er moet minstens 65 cm aarde boven). Maar er is geen voorgeschreven diepte waarop een asbus begraven moet worden. Dat heeft geen functie. Voor lijkvertering in een kist is een bepaalde diepte nodig. Maar dat speelt bij asbussen niet. Je wilt alleen niet als als iemand een viooltje op het graf plant, hij dan meteen een asbus opgraaft. Maar verder is er geen norm.
Als er een liggende steen op een graf ligt, wordt in de regel aan de zijkant of achterkant schuin naar beneden een gat gegraven waar de asbus in past. Een cm of 40 of 50 diep is genoeg. Niemand gaat lukraak schuin onder grafstenen graven om naar asbussen te zoeken. Onder een liggende zerk kan de asbus bijna zowat zijdelings onder de steen worden geschoven, hij hoeft dan helemaal niet diep te liggen. Als er een beplanting op het graf staat, kan de bus ook op een diepte van ongeveer 50 cm begraven worden, bijvoorbeeld aan de rand of dicht bij de staande steen als die er is.

Het is in mijn ogen niet nodig om een keldertje te plaatsen. Dat gaat uit van de idee van diep begraven en zo. Terwijl het begraven van een asbus in zand, schuin onder de grafsteen, een kwestie van 5 of 10 minuten is. Onder een liggende zerk hoeft de asbus helemaal niet diep, hij kan er van de zijkant onder geschoven worden, dat kost minder dan 5 minuten.

Het is volstrekt onnodig om toestemming op papier vragen aan de rechthebbende (de vader) om het graf in die zin te mogen roeren dat de asbussen voldoende diep in de aarde kunnen worden geplaatst. Het is zo dat het normale systeem van toepassing is: er mag alleen in een graf begraven worden met toestemming van de rechthebbende op dat graf. Dat geldt zowel voor een asbus als voor een kist. De opdracht tot begraven houdt automatisch in dat het graf geroerd moet worden. Daar is nooit aparte toestemming voor nodig. Wel - zoals altijd - de normale schriftelijke opdracht van de rechthebbende tot begraven. Als de rechthebbende is overleden en er zelf begraven moet worden of diens asbus moet worden bijgezet, moet zich eerst een nieuwe rechthebbende aandienen; dat is tenminste altijd mijn advies. Ook om het zo in de verordening te regelen. Juist als de familie bijeen is om de begrafenis te regelen is het een goed moment om hier ook samen een besluit over te nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE