Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schuldsanering en grafrecht (wel of niet) vervallen verklaren


8 september 2011

Vraag nummer: 25949

Geachte heer van der Putten
Net als elders in de maatschappij worden wij de laatste tijd steeds vaker met rechthebbenden geconfronteerd, die ons graf- en/of onderhoudsrechten zijn verschuldigd, niet betalen maar wel in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Normaal gesproken geldt de regel : niet betalen = niet aan verplichting voldoen= grafrechten vervallen. Kunnen wij (juridisch gezien) de grafrechten laten vervallen van personen die in de schuldsanering zitten en zo nee welke regels gelden dan?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, meestal geldt niet de regel 'niet betalen = niet aan verplichting voldoen = grafrechten vervallen'. Dat geldt alleen als men dat in de beheersverordening of in het beheersreglement of de grafakte heeft staan. Uw gemeente heeft dat wel in de beheersverordening voor de begraafplaatsen staan, maar de meeste gemeenten hebben dat niet.

Als het niet uitdrukkelijk als zodanig is geregeld, is het niet betalen van kosten geen geldige reden om grafrechten vervallen te verklaren. Het kan alleen als dat in de regels of voorwaarden staat.

Ik heb geen ervaring met schuldsanering. Ik meen dat schuldeisers dan moeten accepteren dat niet hun gehele vordening voldaan krijgen. Maar of dat alleen geldt voor schuldeisers met wie een akkoord dienaangaande is gesloten, dan wel alle schuldeisers, weet ik niet. Of het verschil maakt of in uw geval formeel sprake is van belastingen, weet ik ook niet.
Ik zou u adviseren om over de reikwijdte van schuldsanering te overleggen met de onderdelen van uw gemeente die dit uitvoeren. Kredietbank of sociale dienst, neem ik aan.

In beginsel is het zo dat de directeur van de begraafplaats in uw gemeente kan besluiten om de grafrechten vervallen te verklaren. 'Kan', maar hoeft dus niet. U zou er een beleid voor vast kunnen stellen. Wanneer het verwachten is dat onderhoudsbijdragen korte tijd niet betaald kunnen worden, is er misschien aan leiding om de hand over het hart te strijken. Maar om bij uitzichtloze situaties dat niet te doen en de rechten vervallen te verklaren. Het lijkt mij ook logisch om zonder betaling geen verlenging van grafrechten te regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE