Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

20 jaar verlengen


20 juli 2004

Vraag nummer: 3234  (oude nummer: 4525)

Als lid van het LOB wil ik U het volgende voorleggen voor de Vraagbaak in "De Begraafplaats".
Op onze begraafplaats St Jozef te Xxxx wordt standaard 20 jaar grafrechten gerekend voor een eerste begraving , maar ook voor een bijzetting.
Wat dat laatste betreft rekenen wij als volgt:
Stel de eerst begravene ligt er al zes jaar, dan heeft dat graf nog recht op 14 jaar. Bij een bijzetting komt daar 20 jaar bij dus wordt de termijn 34 jaar.
De Uitvaartverzekering vergoedt deze kosten.

Mijn moeder is laatst overleden in Exxxxxxx en werd begraven bij mijn vader, maar de begraafplaats bracht slechts 10 jaar grafrechten in rekening voor die bijzetting. De DELA vergoedt dus ook maar 10 jaar. Deze 10 jaar werden natuurlijk wel opgeteld bij de bestaande rechten.

Ik heb de administratie van dat betreffende kerkhof gebeld, en men zei mij dat men altijd maar 10 jaar in rekening bracht, niet wetende dat het ook 20 jaren mochten zijn. Ik moest verder maar informeren bij de DELA.

Dat laatste heb ik gedaan en ik werd er opgewezen dat het volgende in hun Voorzieningenpakket staat:

Voorzieningenpakket DELA natura uitvaartverzekering.
Vergoed wordt oa:
Grafdelven, alsmede grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats gedurende 10 jaren. Indien op de
begraafplaats een langere termijn geldt voor grafrechten en algemeen onderhoud van begraafplaatsen worden de
kosten vergoed van de minimumtermijn die daarop volgt. etc.

M.a.w. Als de begraafplaatsen 20 jaar in rekening brengen wordt dat ook vergoed!!

Is dit niet eens een punt om in het LOB-blad aan de orde te stellen??

met vriendelijke groet,

Xx Xxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Het rekenen van 20 jaar voor een bijzetting is op 2 punten volledig in strijd met de Wet op de lijkbezorging. Als nabestaanden hierover een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen of naar de rechter stappen, bent u de klos.
Verlenging mag 1) met maximaal 10 jaar en 2) pas in het laatste jaar van de eerste termijn van 20 jaar worden geregeld. Dus in uw voorbeeld pas over 13 jaar.
De begraafplaats te Exxxxx hanteert met 10 jaar wél de juiste termijn.

Of een verzekeraar wel of niet de verlenging vergoedt, betekent nog niet dat de wettelijke termijnen correct worden gehanteerd. Ik heb overigens de indruk dat DELA niet beseft dat zij voor een verlenging van 20 jaar betaalt; als zij dat door heeft, zal het snel stoppen.

De regeling van DELA doelt overigens op andere situaties. DELA vergoedt uit principe de goedkoopste begraving, wat gewoonlijk een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar is. Er zijn begraafplaatsen waar een algemeen graf voor 15 of 20 jaar wordt uitgegeven in verband met een slechte bodemgesteldheid en een tragere lijkontbinding ter plaatse. En er zijn begraafplaatsen waar geen algemene graven zijn. In die gevallen vergoedt DELA de kortste termijn die die begraafplaats kent, 15 of 20 jaar.

Overigens, als u uw begraafplaats de inkomsten van een verlenging voor 20 jaar nodig heeft, moet u de zaak anders aanpakken. Namelijk voor 10 jaar verlengen, maar voor die termijn simpelweg het tarief vragen dat u nu voor 20 jaar vraagt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE