Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bezwaarmogelijkheid uitgifte graf


7 april 2005

Vraag nummer: 3810  (oude nummer: 5837)

Het recht op een eigen graf wordt verleend door een beschikking van het college. Het gevolg van de constatering dat het grafrecht een beschikking is brengt met zich mee dat de gemeente zich moet houden aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en dat er ook bezwaar en beroep mogelijk is tegen de beslissing op de aanvraag. Mijn vraag betreft de "vormgeving" van een dergelijke beschikking. Een brief met daarin het besluit dat B&W heeft besloten tot het uitgeven van een graf conform een bijgevoegde grafakte (met daarin oa bepalingen over grafrecht en onderhoudsrecht) en dan onderaan deze brief een bezwaarregel, is dat een juiste werkwijze?

Met vriendelijke groet,
Mw. Huijbregts

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat is een correcte werkwijze. De standaardformuleringen voor bezwaar kunnen hier gewoon gebruikt worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE