Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Huishoudelijk reglement van kerkhof


8 november 2019

Vraag nummer: 59176

Geachte heer van der Putten
Mijn functie is penningmeester bij een RK Kerkhof. Mede i.v.m. een aanstaande herinrichting van het kerkhof zijn wij van plan om de Huishoudelijke Reglementen onder handen te gaan nemen. Een 2e reden is dat die - zullen we maar zeggen - een "historisch breiwerkje'" zijn. De overzichtelijkheid kan veel beter.
Nu hebben wij momenteel naast het Huishoudelijk Reglement (HR) ook Algemene Voorwaarden (AV). Beiden zijn gedeponeerd bij de KvK. De HR worden van toepassing verklaard bij de uitgifte van grafbrieven en geven verder een soort algemene gedragsregels waaraan bezoekers zich hebben te houden. Verder staan daar allerhande regels in over (on)mogelijkheden van onze diensten. De AV richten zich - zo valt te lezen - met name op de uitvaartondernemers en hun rechten en verplichtingen jegens het kerkhof.
Mijn vraag is als volgt:
* Heeft het nut onderscheid te maken tussen HR en AV?
* Zo ja en zo nee, waarvoor resp. waarom?
* Is er in juridisch opzicht een verschil tussen het bepaalde in een HR resp. in de AV?
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Het heeft mijns inziens geen enkele zin om een onderscheid te maken tussen een huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden.

Een huishoudelijk reglement voor de regels van een begraafplaats is naar mijn mening misplaatst. In ieder geval voor wat betreft de terminologie.
Een 'huishoudelijk reglement' is een document van interne aard, waarin een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting interne ('huishoudelijke') zaken regelt zoals de bescherming van persoonsgegevens van leden, details van het lidmaatschap, het instellen van een kascommissie of andere commissies, een beschrijving van taken binnen het bestuur. etc. Maar bij een begraafplaats gaat het er juist om om aan derden buiten de stichting zoals rechthebbenden op graven verplichtingen op te leggen, of er rechten aan te verlenen. Dat is allemaal extern gericht; daar is niets 'huishoudelijks' aan.
Een reglement? Ja. Huishoudelijk? Nee.

De idee van algemene voorwaarden voor uitvaartondernemers en hun rechten en verplichtingen jegens het kerkhof, vind ik zeer merkwaardig. De begraafplaats gaat een juridische relatie aan met personen die een graf aanschaffen en die daar willen begraven. Dat is heel wat fundamenteler en langduriger dan de kortstondige relatie met een uitvaartondernemer die eenmalig een begrafenis verzorgt. Bovendien zijn nabestaanden helemaal niet verplicht om een uitvaartverzorger in te schakelen. Hoe zijn in zo'n situatie de zaken dan geregeld?

Er zijn in Nederland ongeveer 4.000 begraafplaatsen. Ik ken slechts 1 begraafplaats met algemene voorwaarden voor primair uitvaartverzorgers, de uwe. Ik geloof niet dat die andere 3.999 begraafplaatsen iets missen, dat zij ook geregeld zouden moeten hebben. Ik zie ook niet hoe uitvaartverzorgers gebonden zouden zijn aan deze algemene voorwaarden. Ze kunnen niet eenzijdig worden opgelegd. Het gedeponeerd zijn bij de KvK betekent niets, als men geen handtekeningen zet om de voorwaarden te aanvaarden. Ik zet daarom een groot vraagteken bij nut, noodzaak en effectiviteit.

Kijkt u eens naar het model-reglement van de Nederlandse kerkprovincie van de RK Kerk en naar het model-reglement voor protestantse begraafplaatsen. U zult veel verschillen zien tussen uw HR/AV en deze modellen. Grosso modo is alles wat in het HR en de AV staat, maar niet in deze model-reglementen, overbodig. En veel van wat in het model van de protestantse begraafplaatsen staat, maar niet in het HR/AV, wel nodig.

Men moet een regeling voor het beheer van de begraafplaats geen huishoudelijk reglement noemen, maar een beheersreglement. Dat dekt de lading. Als het nodig zou zijn om aan personen die een begrafenis regelen, bepaalde verplichtingen op te leggen, zou waarschijnlijk met een artikel of enkele regels in het beheersreglement kunnen worden volstaan. Een aparte regeling in een soort van AV is een vorm van overkill.

Voorts adviseer u eens de vragen en antwoorden over reglementen van kerkelijke begraafplaatsen te lezen in de subrubriek 'Verordening / reglement'. Daar is inspiratie te vinden over wat men beter wel, niet of anders zou kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE