Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 84b Wlb


10 juli 2016

Vraag nummer: 46757

In veel verordeningen, ook die van Lingewaard (Toelichting beheerverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Lingewaard 2015) lees ik dat men voor kennelijke verwaarlozing kort door de bocht art. 28, 4 t/m 7 toepast c.q. dat verwaarloosde graven vijf jaar na constatering en bekendmaking vervallen. Zonder vermelding van het onderscheid op grond van Wlb artikel 84b voor graven waarop het recht gevestigd is voor 1 januari 2010. Die kunnen toch pas vervallen vanwege kennelijke verwaarlozing op z'n vroegst 1 januari 2030 mits er 30 jaar niet in het graf begraven is. Is er minder dan 30 jaar geleden in het graf begraven, dan dient dat aantal jaren opgeteld te worden bij 1 januari 2030 en kan het graf per de datum vervallen. Wordt artikel 84b vaak 'voor het gemak' maar weggelaten? Wat is uw mening? Mvgr. Nicoline Zemering

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn naar mijn ervaring slechts weinig gemeenten die in hun beheersverordeningen terug grijpen naar artikel 28, lid 4 t/m 7, Wlb.

Lingewaard is nu net een gemeente waar helaas diverse fouten in de beheersverordening en in de toelichting staan. Men haalt soms ook helemaal door elkaar wie eigenaar, rechthebbende of belanghebbende is. Er zit een tegenstrijdigheid in de beheersverordening. Ik zie dat men er eens goed voor is gaan zitten om dingen uit te zoeken en uitgebreid te beschrijven (dat zie ik o.a. aan diverse definities in de verordening en de zeer uitgebreide toelichting), maar men staat niet boven de materie en mist het echte inzicht.

De toelichting op de beheersverordening van Lingewaard is een verhaal met veel klokken en klepels, waar niet altijd de juiste conclusie wordt getrokken. Bij voorbeeld de toelichting bij artikel 21, waar nu net mijn oog op valt, zegt "Het eigendom, en daarmee ook de risicoaansprakelijkheid, van hetgeen op het graf is geplaatst ligt, volgens artikel 32a van de Wet op lijkbezorging, bij de rechthebbende of belanghebbende." Dat is gewoon fout. Het eigendom blijft, zolang als het graf niet geruimd mag worden, bij de eigenaar van het monument of het voorwerp. Dat kan een andere persoon zijn dan de rechthebbende; vaak zijn het ook meerdere personen samen, namelijk de erfgenamen die samen een monument hebben betaald.

Artikel 84b Wlb wordt in de toelichting van Lingewaard twee keer genoemd, zonder dat toe te lichten. Maar, dat is mijns inziens ook niet nodig. De Wet op de lijkbezorging heeft in artikel 28 een regeling op basis waarvan een begraafplaatshouder af kan van graven met verwaarloosde monumenten. Die regeling behoeft geen uitwerking in een beheersverordening. Artikel 84b ook niet.
Wanneer een begraafplaatshouder problemen heeft met een grafmonument, zijn er 2 plaatsen waar men kan kijken hoe men dat op kan lossen: de wet en de beheersverordening.

Overigens blijft dit een lastige materie. Bij de herziening van de Wlb in 2010 is de opschorting van de natrekkingsregel in artikel 32a niet goed vorm gegeven. In 2011 is deze gecorrigeerd. In 2011 kwam ook artikel 84b in de wet. Om artikel 84b goed te kunnen begrijpen moet je een maand lang geen alcohol aanraken en een week lang minstens 8 uur per dag slapen, want het lezen van die bepaling is topsport. Zelfs de wetgever kwam er niet helemaal uit, want in de tekst van artikel 84b en in de Memorie van toelichting (kamerstuk 32 456, nr. 3) heeft men het over 'de oorspronkelijke rechthebbende', waar men 'de eigenaar' bedoeld zal hebben. En anders begrijp ik het nog steeds niet.

Eerdere vragen over de beheersverordening van Lingewaard in deze rubriek zijn vraag 6528 'Verlenging grafrechten na 25 jaar' en vraag 42409 'Omzetting eeuwig grafrecht - 20 jaar Bemmel' en het vervolg in vraag 43983 'Omzetting eeuwig grafrecht - 20 jaar Bemmel 2'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook Vraag nummer 46790: de vragensteller had zich vergist.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE