Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vuurvast steentje


14 mei 2003

Vraag nummer: 2244  (oude nummer: 2666)

Wed, 14 May 2003 15:03

Relatie tussen het vuurvaste steentje & indentificatieregistratie overledene bij begraven en/of crematie.

Is het vuurvaste steentje nog verplicht, zo niet bij welk schrijven namens de wet op de lijkbezorging is dit komen te vervallen.

Welke gegevens dienen nog wel vastgelegd te worden bij begraving/crematie.

Tot begraving of verbranding wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de identiteit van het lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer met dat, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat. Is dit nog van toepassing / verplicht en hoe controle in deze in de praktijk.

Is er een standaardlijst van de gegevens welke vermeld dienen te zijn.

Met vr.gr.
A. Haak

Antwoord:

Geachte heer Haak,

De verplichting om een vuurvast steentje in de kist te doen is bij een wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1998. Waarschijnlijk hebt u een oudere versie van de wet (zoals mijn Editie Schuurman & Jordens, die in veel gemeenten worden gebruikt). Vergelijk dan eens artikel 8 met het huidige artikel 8, dat u kunt vinden in de wettekst die op de site Professioneel staat (zie op de homepage het tabje rechtsboven).

Overigens moet, ondanks het wijzigen van artikel 8 Wlb, nog wel een vuurvast steentje worden gebruikt bij crematie. Dat voegt dan niet meer de uitvaartverzorger toe, maar het crematorium, vóór de kist de oven in gaat. Dat is een goed gebruik, dat in overeenstemming is met het doel en de strekking van artikel 9 Blb.

In de nieuwe actuele versie van de wet en het Besluit op de lijkbezorging (Blb) vindt u ook welke gegevens moeten worden vastgelegd. De zijn de artikelen 27, 50 en 65 van de wet en artikel 10 van het Blb.

Het controleren van de identiteit van het lijk is nog steeds verplicht, zoals u in artikel 8 Wlb kunt lezen. En hoe dat moet gebeuren staat letterlijk in de wet. En zo gebeurt het bij mijn weten ook. En als de gegevens niet kloppen, kan de houder van de begraafplaats of het crematorium vragen (eisen) dat het lijk in zijn bijzijn wordt geïdentificeerd.

De standaardlijst van gegevens staat ook op dit punt in feite letterlijk in de tekst van de wet. Dat geldt voor alle hier genoemde artikelen: als je op een rij zet welke gegevens daar genoemd worden, heb je de complete lijst.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE