Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen Gedenkteken/regelgeving


29 augustus 2005

Vraag nummer: 3971  (oude nummer: 6359)

Geachte mr. Van der Putten,

Wij, de Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar, hebben het voornemen om in 2006 een algemeen gedenkteken te plaatsen, waarop men een plaquette kan monteren. Wij denken aan een uitgifte termijn van 5 jaar [zoals bij veel crematoria gebruikelijk] met de mogelijkheid deze met telkens 5 jaar te kunnen verlengen. Kunnen wij deze termijn van 5 jaar hanteren gelet op de Wet op de Lijkbezorging, of heeft deze wet hier niets mee te maken. En kunt u misschien iets meer vertellen over wet en verordening voor zo'n Algemeen gedenkteken. Hoe omschrijf je dit in de verordening, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen die van toepassing zijn op eigen graven. We willen dus geen uitgifte termijn van 20 jaar, maar wel de mogelijkheid bieden voor verlenging.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet, Ron van Looij.

Antwoord:

Geachte heer Van Looij,

Zeker is het mogelijk om een termijn van 5 jaar te hanteren voor de 'uitgifte' van een plaquette. Ik zou me daarbij overigens niet laten leiden door de termijn van 5 jaar die inderdaad crematoria nog wel eens hanteren voor de bijzetting van asbussen, althans niet wat de juridische grondslag betreft, want die is meestal nogal amateuristisch (gebaseerd op 'huur'). Wat in ieder geval voor een gemeente geen bestuursrechtelijk correcte grond is.

De termijn voor het aanbrengen van een plaquette staat inderdaad helemaal los van de Wet op de lijkbezorging. Die regelt immers slechts de termijn van bewaring van overledenen of hun as in grafruimtes. Niet die van herdenkingsvormen.

Het is zeker mogelijk (en nodig) om een herdenkingvorm als een plaquette aan een algemeen monument in de beheersverordening en de legesverodening een houvast te geven. Al was het maar om er geld voor te kunnen vragen.

Je moet dat in een verordening zo doen, dat je de plaquette opneemt in de definities van artikel 1. En dat je het in die defintitie en in een andere nieuwe bepaling (die ergens als een a-nummer tussen andere artikelen moet worden ingevoegd of als nieuw laatste lid moet worden aangeplakt), koppelt aan de rechtsfiguur van het algemene graf. Iets in de sfeer van "De bepalingen ter zake het gebruik van een plaquette komen zoveel mogelijk overeen met de bepalingen in deze verordening ter zake van een algemeen graf, met dien verstande dat een plaquette kan worden uitgegeven voor een termijn van 5 jaar. Het gebruik van een plaquette telkens kan worden verlengd, mits dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk is." Aan zo'n soort tekstje moet je dan denken. Wel wat netter geformuleerd en beter doordracht dan dat ik het zo even uit de mouw schud, maar u begrijpt de bedoeling.
Wellicht moet het ook nog in andere bepalingen kort erbij genoemd worden. Dat kan ik zo niet zien zonder de verordening te bestuderen.
In de toelichting kun je wat concreter omschrijven wat nu precies de bedoeling is, dan hoef je het niet zo kernachtig in een paar woorden en regels te vangen. Je kan dan meer 'vertellenderwijs' bezig zijn. Aangeven dat het gebruik van de plaquette verlengd kan worden, maar dat B&W zich het recht voor behouden om er mee te stoppen als het bezwaarlijk wordt, bijvoorbeeld als blijkt dat na verloop van tijd weinigen er gebruik van maken. Dan is het te duur om een heel monument decennia lang in stand te houden voor 1 of 2 plaatjes. Bovendien is het zo dat een monument altijd een keer een punt bereikt dat het moet worden hersteld of vervangen of afgebroken of verplaatst naar een andere plaat sop het terrein etc. Er moet dan een mogelijkheid om te zeggen: "Nu stoppen we er (tijdelijk) mee". Er moet geen ongeclausuleerd recht op verlenging zijn.
En, oh ja, je moet niet het 'Algemeen gedenkteken' definiƫren en 'huurbaar' maken, maar een plaquette. Wat dan in de definitie van artikel 1 een plaquette op het Algemeen Gedenkteken is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE