Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Duurzaame materialen voor gedenktekens (glas)


28 september 2011

Vraag nummer: 26183

Geachte heer van der Putten,

In het bestaande en het aanstaande ‘uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen’ van de gemeente Borne is (overeenkomstig de modelverordening van de VNG) het volgende artikel opgenomen.

Artikel 4. Gedenkteken
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. Liggende gedenktekens mogen geen grotere hoogte hebben dan 50 cm. boven het maaiveld; staande gedenktekens mogen geen grotere hoogte hebben dan 100 cm. boven het maaiveld.
4. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
5. Gedenktekens moeten worden geplaatst op één doorgaande funderingsplaat van gewapend beton met een minimale dikte van 6 cm.
6. Gedenktekens moeten binnen 14 dagen na verwijdering worden teruggeplaatst op het desbetreffende graf.

Op basis van dit artikel (lid 1) zijn in de Borne ook gedenktekens geplaatst van ander duurzaam materiaal dan in artikel 1 met naam zijn genoemd. Dit omdat volgens de beheerder van de begraafplaats de opsomming niet als uitputtend wordt bedoeld, maar meer als voorbeelden van duurzame materialen. De geplaatste gedenktekens zijn van glas. Nergens in de verordening, uitvoeringsbesluiten en toelichtingen komt een verbod van glas of nadere regels met betrekking tot glas voor. Vanuit de gemeenteraad zijn hierover in het kader van het vaststellen van de nieuwe verordening vragen gesteld. Voor alle zekerheid leg ik u de vraag voor of de beheerder/gemeente Borne correct heeft gehandeld toen zij vergunning verleende voor de glazen gedenktekens?

Met vriendelijke groet,
De medewerker publiekszaken,

Wouter Ott

Antwoord:

Geachte heer,

Als ik naar de tekst van artikel 4 kijk, heeft de beheerder van de begraafplaats gelijk dat de opsomming niet als uitputtend bedoeld is. Het woordje 'zoals' duidt er op dat er nog meer materialen kunnen zijn dan die die daar genoemd worden. Als de lijst wel uitputtend bedoeld was zou er hebben moeten staan: 'Voor de gedenktekens mogen alleen de volgende duurzame materialen worden gebruikt: natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort'. Of nog korter: 'De gedenktekens mogen alleen van natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort vervaardigd zijn'. De toevoeging 'duurzame materialen' is dan overbodig, een pleonasme.

Mijns inziens heeft de de beheerder/gemeente Borne correct heeft gehandeld toen zij vergunning verleende voor de glazen gedenktekens.

Glas was 20 jaar geleden nog geen gangbaar materiaal voor grafmonumenten. Als ik het goed heb is de beheersverordening van uw gemeente van 1997; hij zal dan gebaseerd zijn op het VNG-model van 1991.
Ik heb er net ook even het 'model uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2010' van de VNG bij gepakt en daar wordt glas ook (nog) niet in genoemd. Ik denk dat men vorig jaar gewoon vergeten is om dat er ook bij te zetten. Want op vele begraafplaatsen zijn glazen gedenktekens geplaatst; deze leveren bij mijn weten geen enkel probleem op. Het tegenwoordige glas is beslist een duurzaam materiaal.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden. Zoals de vraag: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE