Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzekering verplichten in reglement?


24 februari 2004

Vraag nummer: 2914  (oude nummer: 4050)

Geachte heer Van der Putten,

Ten aanzien van het verzekeren van monumenten tegen alle van buiten komende onheilen, waaronder storm, vandalisme en diefstal kun je naar mijn mening een bepaling op nemen in je reglement dat alleen verzekerde monumenten geplaatst mogen worden. Dit naar aanleiding van een schrijven van de Steenklip in Sneek, die gedenktekens tot maximaal euro 25.000,oo automatisch verzekert.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een dergelijke bepaling is onredelijk, omdat deze onnodige lasten op nabestaanden legt. Een verzekering voor grafmonumenten is naar verhouding erg duur. Terwijl het risico bijzonder laag is. En de verzekering van De Steenklip of andere leveranciers is echt niet 'gratis'....
Hoe wilt u dat bovendien allemaal controleren? En hoe wilt u dat afdwingen bij bestaande monumenten?

Bovendien, wat is het redelijke belang van de kerkvoogdij om rechthebbenden te verplichten om hun monumenten te verzekeren? Het gaat er maar om dat het kerkhof er ordelijk uit ziet. Als men een schade zó direct kan laten repararen, is geen verzekering nodig. En als men het niet wil, so what? Als u een bepaling in het reglement hebt dat kapotte monumenten verwijderd moeten worden, bent u klaar.

U hebt met antwoorden op meer vragen gemerkt dat ik geen liefhebber van het verzekeren van grafmonumenten ben. Dat komt omdat ik vaak hoor en meemaak dat de schade aan en van een grafmonument heel beperkt is. Als een steen omvalt en weer neergezet moet worden, is dat meestal een schade die eerder in de buurt van 100,- tot 200,- euro zit dan van 1.000,- tot 2.000,-. Dan zijn premies van enkele tientallen euro's per jaar duur. Want de kans op schade is gewoonlijk klein. Dan betaalt men in 20 jaar aan premies 5 keer de schade die je statistisch eens in de 500 jaar hebt. Men gaat de onzekerheid van een mogelijke financieel beperkte schade inruilen voor de zekerheid van het betalen van een veelvoud van die schade. Dat vind ik het paard achter de wagen spannen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE