Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Belanghebbende of gebruiker?


10 maart 2011

Vraag nummer: 24572  (oude nummer: 16520)

De wet en het PC-modelreglement hanteren voor degene aan wie het recht op medegebruik van een algemeen graf wordt verleend de term "belanghebbende". VNG en de RK kerk noemen hen "gebruikers". Wat is wijs? En kun je bij medegebruik wel over een "recht" spreken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De Wet op de lijkbezorging hanteert niet de term 'belanghebbende' voor personen aan wie het recht op medegebruik van een algemeen graf is verleend. Het komt op een plaats in de wet wel zo voor (in artikel 27a), omdat je dat ook als een 'overgangsbenaming' moet zien, omdat in het verleden niet duidelijk consequent de term 'gebruiker' in beheersverordeningen en reglementen is gehanteerd.
Het begrip 'belanghebbende' is ruimer dan 'gebruiker'.

Het is wijs om in een beheersverordening of beheersreglement van nu af aan de term 'gebruiker' te hanteren en dat ook duidelijk in de definities aan te geven en natuurlijk die term ook elders in de verordening of het reglement te gebruiken.

Maar soms heeft een ruimere groep mensen een bepaald recht, bijvoorbeeld mensen aan wie in het verleden het recht op medegebruik van een algemeen graf is verleend, maar die toen niet als gebruiker zijn betiteld, of andere nabestaanden van de overledene. Die ruimere groep zijn belanghebbenden. Letterlijk: iedereen die een belang kan hebben bij een graf.

Het blijft een wat abstract verhaal, omdat het telkens van de precieze formulering van een artikel en van de samenhang met andere artikelen in een verordening op reglement af kan hangen welke benaming de juiste is.

In het algemeen doet u er verstandig aan om, als u een bepaald model gebruikt, consequent de terminologie van dat model te gebruiken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE