Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Register begraafplaats op internet


23 augustus 2006

Vraag nummer: 4509  (oude nummer: 8285)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb diverse antwoorden gelezen over het publiceren van foto's van graven e.d. op internet. Ik vraag me af of het register van de begraafplaats op het internet mag worden geplaatst. Inmiddels heb ik begrepen dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet van toepassing is. Via uw site heb ik begrepen dat u van mening bent dat het register uitsluitend passief mag worden geraadpleegd; bladeren door het register mag niet maar de beheerder kan op verzoek informatie achterhalen. Graag hoor ik van u de juridische onderbouwing van dit standpunt. Dit is van essentieel belang of het register überhaupt op het internet mag worden geplaatst, los van subsidiariteit en proportionaliteit.

Ik ben benieuwd.

Antwoord:

Geachte heer,

Het principe van openbaarheid in ons recht is altijd dat de verantwoordelijke overheid of andere instantie desgevraagd informatie verstrekt. Niet dat mensen zelf kunnen gaan grasduinen.
Maar in uw zitten 2 niveau's van inhoud en omvang van registers.

Als ik het heb over een register en de administratie van een begraafplaats, dan bedoel ik het geheel van de administratie, waar alles in zit. Om het concreet te maken: als je een blad papier of een beeldscherm voor je hebt met informatie over een graf, staat daar op wie er begraven is, maar ook wie de rechthebbende is, of er problemen zijn zoals een betalingsachterstand e.d. Het is niet de bedoeling dat Jan en alleman dat alles kan lezen. De begraafplaatshouder hoeft dan alleen desgevraagd de informatie te verstrekken wie er begraven is. En er is niets op tegen om tegen een neef van de overledene te vertellen wie de rechthebbende is en om zijn adres te geven, maar wel om dat tegen een commerciële partij te vertellen die alleen folders wil sturen. En de betalingsachterstand gaat niemand wat aan.

Het verplichte register van artikel 27 Wlb - met gegevens wie ligt waar - is geen aparte administratie, het kan in de gewone administratie verweven zitten, zoals op bovenstaand blad of beeldscherm. Maar niemand mag zelf in die administratie kijken en dat hele blad zien.

Maar je kunt natuurlijk ook kleine bladen hebben met alleen de gegevens welke persoon in welk graf op welke plaats ligt.
Informatie en informatieverstrekking via internet of een informatiezuil op de begraafplaats lijken mij geen probleem, mits daar alleen informatie over de overledenen in staat, dat wil zeggen de plek waar zij liggen. En geen andere informatie, zoals wie rechthebbende is.
Dit is als het ware het uitlichten van het artikel 27-register uit de gewone administratie. Als het zulke beperkte informatie, is er niets op tegen dat iedereen het kan raadplegen.

U vraagt naar juridische onderbouwing, dat is lastig te zeggen omdat het een hoofdlijn uit de Wet bescherming persoonsgegevens en vergelijkbare regelgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur is, dat mensen niet zelf mogen graaien. Waar dat precies staat, kan ik zo snel niet zeggen. Maar is wel zo. U hebt ook een eigen juridische afdeling die dat kan uitzoeken.
Ik zie ook weinig verschil of het register van artikel 27 in een schriftje bij de administratie ter inzage ligt (mits het dus geen andere gegevens bevat) dan wel of het op internet staat. In beide gevallen is het openbare informatie geworden. Dat hoeft overigens niet, er is geen verplichting voor een begraafplaats om het register openbare informatie te laten zijn, alleen om desgevraagd informatie te verstrekken. Maar het is ook niet verboden, dat is de simpele juridische onderbouwing.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE