Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuw reglement begraafplaats


20 januari 2004

Vraag nummer: 2817  (oude nummer: 3823)

De kerkelijke begraafplaats waar een groot gedeelte van mijn familie is begraven, en waar mijn vrouw en ikzelf ook reeds een dubbel graf hebben gekocht naast het graf van mijn vader, heeft sinds januari 2004 een regelement. Voor die tijd was er slechts een tarievenlijst. Het door ons gekochte graf in april 2002 is gekocht onder de oude tarievenlijst. Wij betaalden voor dit dubbel graf € 590,- met op de tarievenlijst de vermelding "voor onbepaalde tijd". Nu staat er in het nieuwe regelement in de overgangs en slotbepalingen:
"Het recht op een eigen graf, verleent voor het in werking treden van dit regelement, wordt geacht te zijn een uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de lijkbezorging."
Wat betekend deze bepaling en is deze ook van invloed op het door ons reeds aangekochte graf ?
Graag stuur ik u het betreffende regelement, de faktuur van ons graf en de oude lijst toe, indien gewenst.

In afwachting van uw antwoord op deze vraag, of een adres voor de genoemde gegevens, tekent

Met vriendelijke groet,

Gerrit Verhagen.

Antwoord:

Geachte heer Verhagen,

Het is een wat curieuze zaak om in een reglement van 2004 te zeggen dat een “grafrecht dat is verleend voor het in werking treden van dat reglement, geacht wordt te zijn een uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de lijkbezorging." Een dergelijk soort bepaling heeft zin als de wetgeving wijzigt en staat dus ook in de huidige Wet op de lijkbezorging, om zeker te stellen dat de onder de oude wetgeving gevestigde rechten onder de nieuwe wet vallen. Dat heeft daar - in een wet - zin, omdat oude rechten niet altijd voldeden aan de nieuwe wettelijke voorschriften van vestiging. En dan wordt nu duidelijk dat zulke ‘onvolkomen’ tot stand gekomen rechten, tóch gelden.
Maar voor een reglement is een dergelijke bepaling m.i. onzin. Ik kan me iets voorstellen bij een bepaling dat “een grafrecht dat is verleend voor het in werking treden van dit reglement, geacht wordt te zijn een uitsluitend recht op een graf in de zin van het huidige reglement”. Dat is wat anders. Dat heeft voor- en nadelen; en het gaat niet altijd volledig op, maar ik wil hier geen theoretisch betoog van enkele bladzijden opschrijven waar u feitelijk niets aan hebt.

Concreet op uw vraag antwoordend: Nee, deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en plichten ten aanzien van het reeds door u gekochte graf.

Wat ik echter niet kan zien, is of er wellicht andere bepalingen in het nieuwe reglement staan, die dat wél zouden kunnen doen. Zoiets zie ik meestal in een paar minuten. Ik wil daarom best wel eens even kijken naar de oude tarieflijst (hebt u ook een nieuwe; interessant om te zien of er verschillen zijn), de factuur en het reglement. Hebt u geen grafbrief, of alleen de factuur? U kunt ze mij sturen; mijn adres staat onder het kopje ‘Informatie mr W.G.H.M. van der Putten’ dat op de eerste pagina van de juridische adviesrubriek staat. En in de rubriek Bedrijven en instellingen, onder Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE