Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrust Urk 4


15 mei 2017

Vraag nummer: 50769

>Argumenten
De meest recente beheerverordening van de gemeentelijke begraafplaatsen (vastgesteld op 1 oktober 1973) geeft aan dat graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Doordat er voorafgaande de afloop van die termijn geen schriftelijke melding is verzonden en ook niet tot verwijdering van het grafmonument is overgegaan, is bij nabestaanden de indruk ontstaan dat de grafrechten voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Dit is versterkt door het raadsbesluit uit 1994 waarbij een tariefstijging is gecompenseerd door graven uit te geven voor onbepaalde tijd. Dat besluit is overigens niet uitgewerkt in de beheerverordening en heeft daardoor geleid tot de nodige onduidelijkheden.
Om in de nabije toekomst voldoende begraafcapaciteit te garanderen is het van belang dat graven, waarvan de grafrechten verlopen zijn, opnieuw kunnen worden uitgegeven. Een tweede motief is de financiering van het onderhoud van de begraafplaatsen. De betaalde tarieven zijn gebaseerd op een gebruiks- en onderhoudsperiode van 30 jaar. Het is niet redelijk dat nabestaanden langer van een grafruimte gebruik blijven maken als daar niet voor betaald wordt, terwijl er door de gemeente wel kosten gemaakt worden.<

Na veel zoeken heb ik de bovenstaande argumentatie gevonden van B&W aan de Gemeenteraad van Urk . In 1980 was er blijkbaar bij de uitgifte van graven sprake van een grafrust van 30 jaar. Wel was er volgens de gewoonte sprake van grafrust voor onbepaalde tijd en werden gerechtigden ook niet geïnformeerd als de termijn was verlopen. Ook de Gemeente Urk ging hier in de praktijk blijkbaar uit van de gewoonte op Urk van grafrechten voor onbepaalde tijd. Met andere woorden een onduidelijke en warrige regelgeving !

Antwoord:

Geachte heer,

De passage uit het raadsvoorstel van 16 februari 2017 voor de herziening van het begraafplaatsenbeleid is duidelijk meer politiek dan juridisch getint.

Ik schat in dat een rechter heel anders naar deze materie zal kijken. Wie voor 1994 een graf kreeg, kreeg een graf voor 30 jaar. Dat stond op de grafbrief en in de verordening. Geen enkele rechter zal geneigd zijn te oordelen dat door tijdsverloop grafrechten voor onbepaalde tijd zijn ontstaan. De papieren zijn duidelijk anders.

De gedachte dat graven die tussen 1973 en 1994 zijn uitgegeven voor 30 jaar door een soort verjaring graven voor onbepaalde tijd zijn geworden, houdt geen stand. De grafrechten die tussen 1973 en 1987 zijn gevestigd, zijn inmiddels gewoon beëindigd. De grafrechten die van 1987 tot 1994 zijn uitgegeven zullen de komende jaren gewoon eindigen door het aflopen van de termijn. De gemeente Urk stelt belanghebbenden in staat om weer rechten op de beëindigde graven te vestigen. Dat lijkt mij correct. En natuurlijk ook om de gebruiksrechten die de komende jaren aflopen, te verlengen. Dat mag met termijnen van 10 of 20 jaar, maar niet met 30 jaar, zoals ik eerder opmerkte.

Maar goed, dit staat los van het punt waar u aanvankelijk een vraag over stelde. U meende dat de gemeente Urk bepalingen met terugwerkende kracht had ingevoerd, waardoor voor onbepaalde tijd uitgegeven grafrechten opeens in graven voor 30 jaar zouden kunnen veranderen. Dat kan niet, zoals ik eerder schreef. U hebt ook niets concreet aangewezen en ik heb zelf ook niet gezien dat iets met terugwerkende kracht is ingevoerd.

Wat wel een duidelijke tekortkoming van de gemeente was, is dat de Verordeningen graf- en begraafrechten niet meer strookten met de beheersverordening uit 1973/1983. Zonder de beheersverordening aan te passen werden vanaf 1994 grafrechten voor onbepaalde tijd verleend, die daardoor niet de juiste grondslag hadden.
Ook bevatten de Verordeningen graf- en begraafrechten geen regelingen voor het verlengen van eindigende rechten voor bepaalde tijd. Dat is buitengewoon slordig, als ik het vriendelijk wil formuleren. Maar het doet geen rechten voor onbepaalde tijd ontstaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE