Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuw reglement en oude grafakte en rechten


11 februari 2010

Vraag nummer: 7305  (oude nummer: 15064)

Hr. van der Putten
Zoals u schrijft dienen wij bij een nieuw reglement alle rechthebbende het nieuwe reglement toe te sturen. Wij hebben dan een oud reglement en een nieuw reglement. Onder welk reglement vallen dan de grafaktes die zijn uitgeschreven onder het oude (voorgaande reglement). Kunnen er evt. consequenties hieruit voort vlooien.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Je kunt niet zeggen dat oude grafaktes onder het oude reglement vallen. Maar soms moet je constateren dat oude (deel)rechten op graven nog voortvloeien uit het oude reglement.

Stel dat in een oud reglement het recht op schudden van graven bestond en men dat in een nieuw reglement niet meer toestaat, dan hebben graven die ten tijde van het oude reglement zijn uitgegeven nog wel recht om te kunnen worden geschud. Ook al staat dat niet in het nieuwe reglement.
Je kunt dan niet zeggen dat de grafakte onder het oude reglement valt, want het grafrecht is ook het nieuwe reglement gebonden. Maar sommige rechten zijn te herleiden aan het oude reglement. Maar het aantal graven dat zich op zulke oude rechten kan beroepen, wordt telkens kleiner. Want bij het verlengen van grafrechten, gelden op dat moment de nieuwe regels.

Ik geef maar eens een voorbeeld, om deze abstracte taal te verhelderen. Stel in 1995 is een graf uitgegeven voor 20 jaar, met het recht in de toenmalige verordening om het graf te mogen schudden. In 2005 is er een nieuw reglement gekomen, dat geen recht om te schudden meer kent. Dan heeft de rechthebbende op dat graf toch het recht om bijvoorbeeld in 2010 zijn graf te laten schudden. Maar in 2015 zijn de eerste 20 jaar om en kan de rechthebbende het graf weer voor 5, 10 of 20 jaar verlengen. Daar maakt hij gebruik van. Vanaf 2015 vervalt dan het recht om het graf te mogen schudden; verlenging geschiedt onder de nieuwe voorwaarden.

Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar je moet goed voor ogen houden dat in 1995 een contract voor 20 jaar is gesloten en dat daar gedurende die 20 jaar niet eenzijdig in geschrapt kan worden. Maar na die 20 jaar kun je wel nieuwe voorwaarden opleggen in een nieuw contract.

Soms staat in reglementen ook dat men aan toekomstige wijzigingen van het reglement gebonden is. Als dat in 1995 in het reglement stond, verviel al in 2005 het recht om te schudden.

Maar sommige rechten blijven altijd bestaan. Stel dat het in 1995 was toegestaan om een monument van 100 cm hoog te plaatsen. En in het nieuwe reglement staat dat monumenten slechts 90 cm hoog mogen zijn. Dan hoeft de rechthebbende bij de verlenging in 2015 geen 10 cm van zijn monument af te laten zagen: hij mag het hogere monument laten staan. En het werkt soms zelfs verder door. Als het monument bijvoorbeeld bij een storm in 2018 omwaait en hij het moet vervangen, mag hij weer een monument van 100 cm hoog plaatsen.

Het is heel lastig om in zijn algemeenheid te zeggen dat regels uit het oude reglement blijven gelden. Soms wel, soms niet, afhankelijk ook van de vraag of tussentijds nog een verlenging heeft plaatsgevonden. Het hangt af van het probleem of het onderwerp. En van alle voorwaarden en voorbehouden die zijn gemaakt.
Daarom is het ook van zo'n groot belang om altijd oude reglement, oude tarieflijsten en oude grafbrieven te bewaren: je moet ze nog kunnen nakijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE