Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten voor de ruiming van het graf vooraf in rekening brengen?


18 november 2002

Vraag nummer: 1587  (oude nummer: 1952)

Thu Jun 14 18:35:22 2001

De begraafplaats brengt op het moment van de verstrekking van een graf, dus bij de begraving van de overledene kosten in rekening voor de grafhuur en het onderhoud. Dit is correct.
Maar op dezelfde nota brengt de begraafplaatsbeheerder ook al de kosten in rekening voor het te zijner tijd, na afloop van de huurperiode, ruimen van het graf (onder de naam lichten en overbrengen, kosten fl 476,00) en het verwijderen en afvoeren van het monument na afloop van de huur (kosten fl. 250,00).
Is het terecht om de nabestaanden nu al met deze kosten op te zadelen, ook al betreft het een huurgraf.
Misschien willen ze het huurrecht wel tot in het oneindige blijven verlengen

Antwoord:

Fri Jun 15 00:47:45 2001

Geachte heer,

Als een begraafplaats de kosten van een graf berekent, moet ze ook al rekening houden met de kosten die ze zelf ooit zal hebben aan het 'leeg maken' van het graf, zowel wat de inhoud betreft als wat hetgeen dat er op staat betreft. Normaal versleutelen begraafplaatsen dat soort kosten gewoon in de totale prijs van het graf.
Er is echter een vrij grote groep begraafplaatsen, met name katholieke, die de kosten specificeert. In het model-reglement van de katholieke begraafplaatsen staat ook een nadere specificatie van de kosten van het graf. Dit zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen in het model-reglement zijn opgenomen en door individuele begraafplaatsen zijn overgenomen: men wil zo open en transparant mogelijk te werk gaan en inzicht in kosten geven. Anderzijds roept het regelmatig vragen op, zo merk ik niet alleen aan uw vraag, maar ook in mijn praktijk. Als men zonder specificatie fl. 1.500,- grafrecht factureert is er niets aan de hand; rekent men fl. 250,- voor een ditje, fl. 400,- voor een datje en fl. 100,- voor weer wat anders, dan denken mensen "Dat kan ik zelf goedkoper", terwijl de praktijk uitwijst dat het nagenoeg nooit voorkomt dat men later werkelijk dat soort dingen als nabestaanden uitvoert. Het zelf verwijderen van een monument na afloop van een graftermijn bijvoorbeeld komt zeer zelden voor. Een echte besparing zou het ook niet zijn. Als je zelf een monument moet afvoeren kost het je een gebroken rug, de huur van een aanhangwagen en stortingsrechten. Je kunt dan beter fl. 250,- betalen.
Tactisch-psychologisch lijkt het mij niet wijs om bij de uitgifte van een graf bedragen te rekenen voor de verwijdering er van. We laten opa niet begraven om hem over 20 jaar te laten afvoeren. Dat wringt, gevoelsmatig.
Juridisch is er mijns inziens ook wel een vraagteken te zetten bij het in rekening brengen van iets dat nog een onzekere handeling is. Als een graf voortdurend wordt verlengd, tot aan de opheffing van de begraafplaats, wanneer verlenging niet meer mogelijk is, doet zich ruiming van het graf en het grafmonument niet voor. En dat verlenging bij opheffing niet meer mogelijk is, is door toedoen van het begraafplaatsbestuur en dan is het hoogst twijfelachtig dat nabestaanden dat nog extra zouden moeten betalen.
Ik denk dat het op zich terecht is dat begraafplaatsen zich realiseren later nog kosten aan een graf te hebben en die kostencomponent laten meewegen in de 'verkoopprijs' van de graf. Maar het op deze wijze factureren is juridisch dubieus. Zou men een niet gespecificeerd totaalbedrag factureren, zoals overigens de meeste begraafplaatsen doen, dan is het juridisch niet dubieus. Feitelijk is het lood om oud ijzer. Maar ik zou begraafplaatsen adviseren om dit soort toekomstige voorzieningen ongespecificeerd in één bedrag op te nemen.

mr W.G.H.M. van der Putten

15 juni 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >