Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende onbekend


13 juni 2003

Vraag nummer: 2297  (oude nummer: 2749)

Fri, 13 Jun 2003 16:24

In de begraafplaatsverordening is opgenomen dat bij het niet bekend zijn van een rechthebbende en het daardoor 3 jaar vermeld staan op een speciale lijst het graf terugvalt aan de begraafplaats. Wat is gebruikelijk bij de meeste begraafplaatsen als het een graf voor onbepaalde tijd betreft en men deze graven weer wil heruitgeven? Zijn er wettelijke verplichtingen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze vraag is reeds meerdere malen beantwoord:
- o.a. in de sub-rubriek Eigen graf/familiegraf:
vraag 2367 Ruimen van graven uitgegeven voor onbepaalde termijn;
vraag 2048 Grafrecht voor onbepaalde tijd; vervalt graf als er geen rechthebbende is?;
vraag 1496 Grafrecht voor onbepaalde tijd en geen rechthebbende;
- en in de sub-rubriek 'Graf ruimen':
o.a. vraag 1838 'Ruiming van graven voor onbepaalde tijd als rechthebbende onbekend is'.

Om het kort samen te vatten: dat er geen rechthebbenden meer (bekend) zijn, is op zich geen reden of mogelijkheid om tot ruiming over te gaan. Dat kan alleen als het op naam staan van het graf destijds, bij het aangaan van het grafrecht, een voorwaarde was. Je kunt zo'n voorwaarde niet later achteraf in een verordening of reglement opleggen.
Als die voorwaarde er was, en er is geen rechthebbende meer, ook niet na enig onderzoek, mag het grafrecht vervallen worden verklaard.
Als die voorwaarde er niet was, mag alleen bij graven waarvan de monumenten ernstig verwaarloosd zijn, de procedure van artikel 28, lid 4 en volgende, Wet op de lijkbezorging worden gevolgd.

U zou dus in oude verordeningen en/of grafaktes moeten nakijken of deze voorwaarde al bestond ten tijde van uitgifte van een graf.

met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

14 juni 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE