Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechten bijbegraven graf ouders


5 oktober 2007

Vraag nummer: 4970  (oude nummer: 9756)

Geachte heer Van der Putten,

Wanneer een familie rechten heeft op een bepaald graf waar de ouders begraven liggen en een der kinderen zou daar met partner eventueel bijbegraven willen worden. Kunnen zei daar wettelijk aanspraken op maken?
ook indien het kerkbestuur dat volgens hen niet toestaat.
Bij voorbaat al dank.

Met vriendelijke groet,
XX
Beheerder kerkhof Zzzzzzzz

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet of een familie die rechten heeft op een bepaald graf waar de ouders liggen, aanspraak kan maken op het laten schudden van het graf. Dat moet u mij niet vragen; dat soort dingen behoort in het beheersreglement van uw begraafplaats te staan. Als u geen reglement hebt, is het moeilijk om dat soort dingen af te wijzen, omdat een rechthebbende in principe alles met een graf kan doen wat hem of haar goed dunkt. Een reglement perkt de rechten in.

Waar baseert uw kerkbestuur op dat dat niet zou kunnen? Het uitsluitend recht op een graf geeft een rechthebbende in principe onbeperkte mogelijkheden, tenzij je die rechten in een reglement reguleert.

De wet zegt heel erg weinig over grafrechten; de bedoeling is dat gemeenten en kerkbesturen en andere eigenaren van begraafplaatsen dat soort zaken allemaal in hun eigen verordening (van een gemeente) of reglement (van een niet-gemeentelijke begraafplaats) regelen.

Als u geen (goed) reglement hebt, maar het toch liever niet wilt, kunt u het schudden van een graf ontmoedigen door er gewoon heel erg veel geld voor te vragen. Het schudden hoeft niet gratis te zijn. Ik ken begraafplaatsen waar men grafrechten voor onbepaalde tijd ('eeuwigdurend') heeft, waar rechthebbenden het recht hebben om de graven te schudden, maar waar men het schudden zo duur maakt (denk aan bedragen van 5.000,- tot 10.000,- euro), dat een nieuw graf veel goedkoper is. Wie het dan om principiele redenen wenst, kan het graf laten schudden. Maar wie dat niet wenst is met een nieuw graf heel veel goedkoper uit.

Maar de eerste wedervraag is, wat uw reglement hier over regelt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE