Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toewijzingen particulier graf: beheerder of burgemeester?


12 april 2011

Vraag nummer: 24633  (oude nummer: 16628)

Geachte heer,

Zoals bij die bekend beschikken wij over een monumentale begraafplaats. Op een deel van deze begraafplaats mogen enkel mensen die een binding hebben met Valkenswaard begraven worden. De beoordeling van deze binding is voorbehouden aan de beheerder van de begraafplaatsen. Nu vraagt de gemeenteraad of het mogelijk is om deze beoordeling neer te leggen als de bevoegdheid bij de burgemeester. Wat is hierop uw reactie?

Antwoord:

Geachte heer,

Op dit moment is - bij mijn weten - in uw beheersverordening niet geregeld dat men voor de uitgifte van graven op een deel van een begraafplaats aan bepaalde eisen moet voldoen. Zolang dat niet geregeld is, kan men geen eis stellen.
Misschien is het treffen van een regeling de aanleiding om deze vraag te stellen.

Men kan alleen eisen stellen bij de uitgifte van nieuwe graven. Nooit aan het begraven in bestaande eigen of particuliere graven. Daar beslist de rechthebbende over.

Wanneer men eisen stelt, mag het niet zoiets vaags zijn als dat men 'binding' met een bepaald dorp of bepaalde woonkern of de gemeente heeft. Men moet die binding 'hard' omschrijven. Bijvoorbeeld zeggen dat men er geboren moet zijn, dat men er minstens 30 jaar gewoond moet hebben, dat men er sinds 1990 minstens 10 jaar gewoond moet hebben, dat men er nu nog woont, minder dan 5 jaar geleden elders is gaan wonen, enz. In ieder geval iets dat objectief vast te stellen is aan de hand van gegevens van het bevolkingsregister/GBA en niet iets dat afhankelijk is van het oordeel van een persoon. Dat laatste maakt het willekeurig, ook al zal het integer afgewogen worden.

Er zijn wel meer gemeenten die voorwaarden aan de uitgifte van graven op een begraafplaats stellen en die noemen dan vaak een bepaald aantal jaren. Men kan niet altijd het er wonen als voorwaarde stellen, voor gevallen dat mensen elders in een verzorgingstehuis moesten verblijven of enkele jaren bij kinderen elders ingewoond hebben om mantelzorg te kunnen verlenen.

Het is het verstandigst om het controleren of aan die eisen is voldaan, over te laten aan de beheerder van de begraafplaats. En niet aan de burgemeester. Simpelweg omdat dat laatste te veel tijd kost. Als een graf moet worden uitgegeven, moet de familie nagenoeg direct uitsluitsel hebben. Er moet immers een datum van de begrafenis worden vastgesteld, rouwkaarten worden gedrukt en verzonden, etc. Dan moet het niet zo zijn dat men moet wachten omdat eerst een nota en een dossiertje voor de burgemeester moet worden opgesteld en die tijd moet hebben om dat te bekijken. Soms zijn burgemeesters wel heel snel, maar als ze dinsdags collegevergadering hebben of een dag veel vergaderingen buitenshuis hebben, dan hang je al qua tijd. Dan gaan er zo maar 1 of 2 dagen extra overheen. Zo lang moet een familie niet hoeven wachten, als zij de uitvaart moet gaan regelen. Men moet immers vaak ook afspraken maken met kerk, koffietafel etc. Als men niet op de gewenste begraafplaats terecht kan, wil men misschien naar elders kunnen uitwijken. Het moet in ieder geval op de rouwkaart staan. De beheerder van de begraafplaats is de meest aangewezen persoon die een aanvraag snel kan beoordelen. Maak het niet onnodig ingewikkeld, zou mijn advies aan de gemeenteraad zijn.

Nog een optie zou kunnen zijn om, als de beheerder de aanvraag zou (moeten) afwijzen, in beroep te gaan bij de burgemeester. Dan heb je een soort procedure voor een hardheidsclausule, die je ook in de verordening kunt inbouwen.

Maar wie ook beslist: de beheersverordening moet duidelijke normen bevatten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE