Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familie aanwezig bij opgraving?


6 augustus 2019

Vraag nummer: 58341

Beste mr Van der Putten, ik krijg regelmatig het verzoek of nabestaanden bij een opgraving van stoffelijke resten aanwezig mogen zijn. Mijn antwoord daarop is nee en dat alleen de mensen/ medewerkers die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden daarbij aanwezig mogen zijn en verder niemand. Dit staat zoals u ook al verwoord in diverse gerelateerde vragen in de beheers verordeningen en reglementen van begraafplaatsen. Mijn vraag is, staat dit ook specifiek in de Wet op Lijkbezorging verwoord? Indien dit niet zo zou zijn en het zou ook niet vermeld staan in een reglement of beheers verordening van een begraafplaats en verlof tot opgraving van de gemeente, kan je nabestaanden dan nog weigeren om bij een opgraving aanwezig te zijn? Bvd voor uw antwoord. Vriendelijke groeten René

Antwoord:

Geachte heer,

Dit soort kleine beheer details van een begraafplaats staan niet in een wet. Ze staan gewoonlijk in de verordening of het reglement op het beheer van de begraafplaats.

Maar ook als zulke regels daar niet in zouden staan, kan de houder of de beheerder van een begraafplaats nabestaanden of willekeurige nieuwsgierigen weigeren. Een begraafplaats is geen openbaar terrein waar in principe iedereen altijd mag komen. Het is een terrein dat voor publiek is opgesteld onder voorwaarden. Die voorwaarden kan de houder of de beheerder zelf stellen, afhankelijk van de situatie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE