Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ontwerpbesluit overschrijven grafrecht


6 oktober 2005

Vraag nummer: 4068  (oude nummer: 6604)

Heeft u voor mij een ontwerpbesluit overboekinggrafrecht, binnen onze gemeente gaan we dat vanaf nu formeel regelen. We willen graag een ontwerp dat aan alle juridische vereisten voldoet.

B.v.dank

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, ik heb dat natuurlijk wel. Maar dat bestaat uit 2 delen, een formele aanvraag en een beschikking. De aanvraag kan een los papier zijn, maar kan ook opgenomen zijn in een aannemingformulier voor de begrafenis van de laatste rechthebbende.

Maar met een papiertje alleen bent u er niet. De verordening moet ook kloppen en vooral ook de werkwijze van de behandelende ambtenaren. Ik ken veel gemeenten met de prachtigste verordeningen maar niemand voert ze conform uit.

De papiertjes die ik bedoel leg ik niet zo op de fax, als dat uw vraag was. Ook in huize Van der Putten moet er brood op de plank komen, door noeste arbeid. Ofwel advies en een declaratie. Die noeste arbeid is in een geval als dit even kijken of de verordening op dit punt wel adequaat is (ik vind het VNG-model te vaag en te vrijblijvend), en bespreken wat u en uw collega's makkelijk vinden: losse papieren of één geïntegreerd opdrachtformulier voor een begrafenis met alle aspecten die er bij kunnen horen. Ook de beschikking uitgifte graf of overboeking graf moeten sporen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE