Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf niet ruimen wel onderhoudsrecht grafbedekking in rekening brengen?


2 oktober 2013

Vraag nummer: 35789

Geachte heer Van der Putten,

In onze gemeente is het niet gebruikelijk om de algemene graven actief te ruimen. Kan de raad in de verordening het gebruiksrecht los koppelen van het onderhoudsrecht. Dus het gebruiksrecht verloopt na 10 jaar maar mogen wij dan wel jaarlijks onderhoudsrecht voor de grafbedekking vragen zolang als wij de graven niet ruimen!!

Normaal gesproken loopt de uitgiftetermijn parallel aan de tijd dat een grafbedekking op het graf mag staan en dat laat je nu dan los.

Ik hoor graag van u.
Vriendelijke groet van Caroline van der Wulp.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Men kan natuurlijk alleen onderhoudsrechten vragen, als er op een of andere manier een verplichting voor betrokkenen is. Nu ja, je kunt iedereen, in de hele wereld, natuurlijk altijd vriendelijk vragen of ze voor uw gemeentelijke begraafplaats onderhoudsrechten willen betalen. Maar de kans dat men daar vrijwillig het nut van inziet is niet zo groot.

De raad kan in een verordening het gebruiksrecht voor het graf niet los koppelen van het onderhoudsrecht, en andersom.
Als iemand een van zijn ouders of een echtgenoot in een algemeen graf heeft laten begraven voor een termijn van 10 jaar, dan kun je zo iemand niet verplichten om voor het 11e of 12e jaar etc. onderhoudsrechten te blijven of gaan betalen. Want op basis van wat zou dat kunnen? Ik zie geen basis.
Iemand moet ook de kans hebben om afstand te doen van het recht en om niets meer verschuldigd te zijn. Het kan niet zo zijn dat de gemeente zelf weigert om het graf te ruimen en dat daardoor iemand nog onderhoudsrechten verschuldigd zou kunnen zijn.

Ik zie evenwel een andere mogelijkheid. Een mogelijkheid waarvan u - denk ik - denkt dat het niet mogelijk is, maar dat is het zeker wel. U kunt het gebruik van het algemeen graf gewoon verlengen. U gaat er - denk ik - van uit dat je een gebruiksrecht op een algemeen graf voor 10 jaar niet kunt verlengen. Maar dat kan wel degelijk. Het is niet wettelijk verboden of juridisch onmogelijk. Alleen, je moet dat in de beheersverordening regelen. En natuurlijk ook in de verordening voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten. Het is ook nodig om als gemeente een duidelijke wederpartij te hebben.
Ik zou u derhalve willen adviseren om in de beheersverordening de mogelijkheid op te nemen om het gebruik van een algemeen graf met 1, 5 of 10 jaar te verlengen, mits dit voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Uiteraard moet die mogelijkheid dan ook in de Verordening lijkbezorgingsrechten worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE