Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrust Urk 2


14 mei 2017

Vraag nummer: 50748

Hartelijk dank voor Uw snelle reactie.
Nog even een verdere toelichting; Voorheen ( dus tot 2017) was het op Urk gangbaar dat graven door de Gemeente als eigen graven verkocht werden. Algemene graven kende men niet. Deze familiegraven konden na verloop van een periode met instemming van de rechthebbenden wel geschud worden maar de stoffelijke resten bleven in het familiegraf. Ze werden zoals men dat enigszins geromantiseerd noemde aan het voeteneinde begraven. De rechten aan deze graven gekoppeld waren voor dus voor onbepaalde tijd of wel er bestond nog te Urk voor een ieder nog een eeuwigdurende grafrust.
Waarmee Urk als Gemeente natuurlijk uniek was in ons land. Ook onze familie bezat zo'n graf waar in 1980 onze vader en in 2005 onze moeder in is begraven. Het graf is door de familie altijd goed onderhouden. Nu wordt evenwel met terugwerkende kracht een periode ingevoerd van 30 jaar grafrust voor dit graf te beginnen bij de uitgifte in 1980 en wordt aan mijn zuster meegedeeld dat eveneens met terugwerkende kracht zonder dat daar ooit een mededeling over is gedaan of een brief over is ontvangen dat de rechten van dit graf per al 2010 zijn vervallen verklaard ( 5 jaar na het overlijden van moeder) en dus ook zonder de mogelijkheid tegen dit achteraf besluit beroep aan te tekenen. Men hanteert nu wel een z.g. coulanceregeling maar die komt er in het kort op neer -betalen of anders ruimen- en gaat volledig voorbij aan oude rechten zoals die voor 2017 bestonden. Dat de Gemeente Urk het een en ander wil veranderen dat is haar eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid maar laat dit dan gelden voor nieuw uit te geven graven. Vandaar dus mijn vraag aan u niet alleen dat het hele gebeuren in strijd is met oude gewoontes maar er wordt naar mijn mening ook met terugwerkende kracht nieuwe regelgeving ingevoerd. Is dat laatste niet in strijd met het legaliteitsbeginsel ? En verder dan nog de vraag is met het begraven van moeder in 2005 niet een nieuw recht wat periode betreft ontstaan met betrekking tot een eventuele ruiming.

In het kort komt het er op neer dat voor de nieuwe verordening van 2017 de familiegraven in Urk werden gekocht met een niet door de tijd begrensde grafrust. Met de nieuwe verordening kregen deze familiegraven nu met terugwerkende kracht een grafrust van 30 jaar.

Hartelijke groet Klaas de Vries

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp niet waar u uit afleidt dat met terugwerkende kracht graven uit bijvoorbeeld 1980 die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, geacht worden voor 30 jaar te zijn uitgegeven. Zo'n regeling herken ik niet in de nieuwe beheersverordening. En als die er wel in zou staan, heeft dat geen effect. Een gemeenteraad kan zoiets misschien wel in een verordening zetten (maar ik zie het niet), maar als het college van B&W een besluit neemt ten aanzien van zo'n graf, kan bezwaar worden aangetekend of de zaak voor de rechter worden gebracht. Men kan er zeker van zijn dat geen enkele rechter goedkeurt dat graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven en met terugwerkende kracht geacht worden voor 30 jaar te zijn uitgegeven. Dat is juridisch onmogelijk.
Toevallig zag enkele dagen geleden ook een vergelijkbare overgangsregeling in de gemeente Hoogeveen; de gemeentelijk ombudsman constateerde vorig jaar dat een dergelijke regeling niet houdbaar is.

Overigens zijn in het verleden op grond van de beheersverordening van 1973 (of 1983, dat is mij niet helemaal duidelijk) wel een bepaalde periode graven voor 30 jaar uitgegeven. De gemeente is evenwel na afloop van die termijn vaak laks geweest in het aanbieden van verlengingen van die grafrechten. Anno 2017 worden families wier rechten in het verleden niet verlengd zijn, de gelegenheid geboden om opnieuw rechten op die graven te vestigen, ook weer voor bepaalde tijd. Dat lijkt mij helemaal correct. Dat betekent niet dat rechten voor onbepaalde tijd worden omgezet in rechten voor bepaalde tijd (30 jaar).

De nieuwe beheersverordening is in werking getreden op 1 maart 2017. Per die datum is ook de nieuwe verordening graf- en begraafrechten van Urk in werking getreden.
De nieuwe termijnen in de nieuwe verordening gelden alleen voor de nieuwe graven, die op of na 1 maart zijn uitgegeven.
In het verleden uitgegeven grafrechten moeten worden gerespecteerd.

Er staan overigens wel andere zaken in de beheersverordening die vragen oproepen.
In het raadsvoorstel staat: "Nieuwe bijzettingen in deze (bestaande) graven (voor onbepaalde tijd) zijn slechts mogelijk nadat afstand is gedaan van het bestaande grafrecht". Dat lijkt me juridisch zeer aanvechtbaar. Ik zou onmiddellijk bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening vragen (een soort kort geding aanspannen) bij de rechter, als ik rechthebbende van zo'n graf was en met zo'n besluit zou worden geconfronteerd.

Men mag het niet onmogelijk maken om in bestaande graven bij te begraven, als daar nog ruimte in is. Als het een graf voor bepaalde tijd zou zijn, waarvan de resterende termijn te kort is, is het logisch en terecht dat de termijn verlengd moet worden. Maar voor graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven kan een dergelijke voorwaarde - afstand doen van het recht voor onbepaalde tijd en een recht voor bepaalde tijd vestigen - nooit gesteld worden.

Voor bestaande graven waarvan de termijn afloopt wordt onder andere een termijn van verlenging van 30 jaar aangeboden. Dat is in strijd met de Wet op de lijkbezorging. 20 jaar is het maximum. Na die 20 jaar is telkens wel weer een nieuwe verlenging mogelijk. Maar elke keer opnieuw met een wettelijk maximum van 20 jaar.

Misschien staan er nog meer vreemde zaken in de verordeningen. Het is in het beperkte kader van deze kosteloze vragenrubriek niet mogelijk om uren onderzoek en studie te spenderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >