Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Steen verwijderen (vanwege delven buurgraf)


21 december 2008

Vraag nummer: 6010  (oude nummer: 12016)

mag een steen worden verwijderd om een naastgelegen graf te delven zo ja moet de eigenaar van deze steen dan de herplaatsing betalen deze steen was weggehaald zonder toestemming van nabestaanden

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dat mag.
Veel begraafplaatsen kennen de regel dat de steen van een naastgelegen graf kan worden verwijderd, als er een graf gedolven moet worden. Dat heeft te maken met de structuur van de ondergrond; de grond kan wegzakken. Het staat dan ook als voorwaarde in de beheersverordening of het beheersreglement.

Het tijdelijk wegnemen gebeurt uit veiligheidsoverweging voor de persoon die het graf delft en ook in het belang van het monument op het buurgraf zelf. Als dat monument door het delven van het graf wegzakt en wellicht breekt, is de schade veel groter. En ik hoef niet uit te leggen wat er kan gebeuren als een monument boven op een persoon schuift die een graf delft.

Er hoeft ook geen toestemming van nabestaanden te worden gevraagd. De rechthebbende heeft al toestemming gegeven door in te stemmen met deze voorwaarden en omstandigheden toen zijn graf werd uitgegeven.

De kosten van het weghalen en terug plaatsen zijn voor rekening van de houder van de begraafplaats of van de persoon die het graf wil laten delven. Natuurlijk niet voor rekening van de personen wiens monument tijdelijk is verwijderd.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek Begraven > Grafsteen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE