Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opnieuw grafrechten bij bijzetting?


29 april 2018

Vraag nummer: 54764

Op de website zie ik een aantal keren vragen over dit onderwerp langskomen. Ik zit met hetzelfde probleem. De begraafplaats vraagt opnieuw om grafrechten te betalen na een bijzetting, terwijl de oude rechten van de eerste begraving nog 18 jaar zouden gelden.
De begraafplaats heeft in haar reglement een artikel opgenomen om dit mogelijk te maken:
"Artikel 21 Verlenging bij bijzetting
Wanneer in een particulier (asbus-) graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun asbussen een bijzetting plaats vindt, wordt een lopende termijn van het grafrecht afgesloten en wordt een nieuwe termijn van vijfentwintig jaren geacht te zijn ingegaan en is er geen verrekening van het nog niet verstreken gedeelte van de afgesloten termijn met de nieuwe termijn."

Als ik uw reactie aan anderen goed begrijp is een dergelijk artikel in strijd met de wet. Kunt u me zeggen naar welke wet en welk artikel ik dan zou moeten verwijzen. Ik heb de Wet op de Lijkbezorging nageplozen, maar kan toch niet letterlijk een dergelijk verbod lezen. Of gaat het om een interpretatie van de wet (m.n. art 28)?

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Daar kan ik zo niets zinnigs over zeggen. Dan moet ik eerst afschriften zien van de rekening, van de akte van uitgifte van het graf (van denk ik 25 minus 18 is 7 jaar geleden) en van het beheersreglement van 7 jaar geleden, het huidige reglement en de tarievenlijsten van 7 jaar geleden en van nu van de betreffende begraafplaats. Zo te zien gaat het om een katholieke begraafplaats.

Ik moet complete stukken zien, want het artikel 21 moet worden gezien in samenhang met andere bepalingen van het reglement. Een belangrijk aspect bijvoorbeeld is of dat het om een uitsluitend grafrecht gaat of niet. Ook wat er gebeurt met de reeds betaalde jaren en gelden en hoe dat geregeld is. Vaak is dat niet geregeld.

Zie eerdere vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en 'Verordening / reglement' zoals 'Onnodig verlengen grafrecht?' en 'Verlengen grafrecht voor bijzetten asbus op RK begraafplaats (en enkele fundamentele opmerkingen over beheersreglementen)'.

Ik wil er best even (kosteloos) naar kijken, maar dan moet u mij de gevraagde stukken opsturen of mailen. Mijn adresgegevens staan in de Bedrijvengids.

Ik kan niet zonder meer zeggen dat het artikel strijdt met de wet. Er is geen wet die zegt dat je hetzelfde niet 2 x mag verkopen. Het is zo duidelijk dat dat niet kan, dat de wet zoiets niet nadrukkelijk verbiedt. Maar de wet regelt wel meer niet, omdat sommige zaken vanzelfsprekend zijn.
Het aangaan van een nieuwe termijn van 25 jaar strijdt echter wel met het verbod in artikel 28 Wet op de lijkbezorging om een grafrecht voor (telkens) maximaal 20 jaar te verlengen.

In de toelichting en de kamerbehandeling van wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging is telkens aangegeven dat naar Nederlands recht partijen vrij zijn om per contract alles te regelen wat ze willen, mits het niet in strijd met de wet is.
Dit geldt voor private crematoria en met name ook voor niet-gemeentelijke begraafplaatsen. Er is een grote vrijheid om zaken af te spreken, al heeft in feite het kerkbestuur de vrijheid om te regelen wat het wil en heeft een nabestaande alleen de mogelijkheid om het te slikken of om voor een andere begraafplaats of voor cremeren te kiezen. Want in sommige dorpen is er slechts 1 begraafplaats, de kerkelijke. Dan is er eigenlijk geen keus voor iemand die decennia of zijn hele leven in dat dorp woonde. Dan wil je daar ook begraven worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE