Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe graftermijn en grafrust in begraafplaatsbeleid Ermelo


7 december 2012

Vraag nummer: 32950

De gemeente Ermelo is voornemens haar begraafplaatsbeleid aan te passen. Eén van de voorstellen is om de huurtermijn van particuliere graven te stellen op 20 jaar, met 10-jaars verlenging.
Verder voert Ermelo een "eigen termijn grafrust" in van 20 jaar.
In de Wet Lijkbezorging van 2010 is in art 28 bepaald dat de huurtermijn van particuliere graven onbepaalde tijd kan zijn of tenminste 10 jaar. Dit laatste als gevolg van een amendement dat o.a. verband hield met de mogelijkheid voor ouders van een plotseling gestorven kind om toch een particulier graf te kopen maar dan de kosten in 1e termijn te beperken.
Mijn vraag: handelt de gemeente Ermelo in strijd hiermee? Het woordje "tenminste" is nogal onduidelijk.
Vraag 2: kan een gemeente beslissen op de grafrust op 20 jaar te stellen?

Antwoord:

Geachte heer,

Een begraafplaats mag zelf de termijn van uitgifte van graven bepalen.
Veel gemeenten hanteren een termijn van uitgifte van 20 jaar voor eigen of particuliere graven. Als ik naar de wijde omgeving van Ermelo kijk, denk ik aan de gemeente Amersfoort, die een termijn van 25 jaar hanteert, of de gemeente Bunschoten die nabestaanden laat kiezen tussen termijnen van 30 of 60 jaar. Dat kan allemaal.
10 jaar is alleen een wettelijk minimum; een gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatshouder mag geen grafrechten voor bijvoorbeeld 5 jaar uitgeven. Maar wel voor 20, 25, 30 of theorie ook 52 of 78 jaar.
Wie een andere termijn verkiest dan op een bepaalde begraafplaats wordt aangeboden, kan op een andere begraafplaats terecht.
De gemeente Ermelo handelt dus niet in strijd met artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging.

Overigens merk ik op dat een minimumtermijn 20 jaar nog niet betekent dat men veel duurder uit is dan wanneer men voor een termijn van 10 jaar zou kiezen. Financieel gezien is het zo dat een begraafplaatshouder kiest voor een bepaalde niveau van inkomsten om de kosten enigszins te dekken (het overgrote deel van de gemeenten moet geld toeleggen op een kosten van de begraafplaats). Als men alle graven voor 10 jaar zou uitgeven, zou men voor die uitgifte bijna dezelde prijs moeten vragen als wanneer men die graven vroeger voor 20 jaar zou uitgeven. Graven is geen 'product' waar je er veel meer of veel minder van verkoopt als je de termijn verandert.

Dan uw tweede vraag.
Zeker kan een gemeente besluiten om (voor zichzelf) een termijn van grafrust van 20 jaar aan te houden. Dat betekent dat men graven niet eerder dan na 20 jaar na de laatste begraving in het graf zal ruimen. Dat maakt ook voor de kosten van begraven niet zo'n groot verschil. Tenzij men heel krap in de ruimte zit en de begraafcapaciteit zou moeten uitbreiden.
De door een begraafplaatshouder gehanteerde termijn betekent nog niet dat men een overledene niet binnen die termijn zou mogen opgraven en elders herbegraven of laten cremeren. De grafrust heeft alleen betrekking op het ruimen van een graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE