Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitgifte graven voor onbepaalde tijd? (onduidelijk reglement)


6 november 2006

Vraag nummer: 4556  (oude nummer: 8460)

Geachte meneer van Putten,

Graag leg ik u het volgende voor: onze begraafplaats van de Prot.kerk te Garyp bestaat al een paar honderd jaar.

Gedurende deze jaren zijn er natuurlijk veel graven uitgegeven.

Vroeger werd er een graf aangekocht, later kreeg men hiervan een grafbewijs met als tekst: Dhr. of mw. is eigendom van (graf/graven) rij en nummer en de datum van uitgfite grafbewijs.

Er stond niet dat de graven zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd.


In 1980 kwam het eerste reglement uit en ook daarin werd niet gesproken van uitgifte graven voor onbepaalde tijd.

Wat in dit reglement staat is het volgende: art. 2 Voor het afstaan in eigendom van één of meer grafruimten wordt door de kerkvoogden –na voldoening der koopsom- een bewijs van inschrijving aan de belanghebbende overgelegd. Op dit inschrijvingsbewijs wordt tevens vermeld de rij en nummer(s) der verkregen grafruimte(n).

En in art.10 (laatste artikel): Graven waarvan de verkrijgsdatum niet vaststaat, worden geacht op die datum te zijn verkregen.

Welke datum dit is, is niet duidelijk.

Er staat dus nergens dat graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven.

De graven na 1991 uitgegeven, zijn uitgegeven voor 20 jaar met iedere keer een verlenging van 10 jaar.

Nu het laatste reglement: Soorten graven en termijnen.
Voor de algemene graven die voor 1-1-1991 zijn verkregen, is het recht van begraven voor onbepaalde tijd uitgegeven (wat nu blijkt nergens vastgelegd)

Met ingang van 1-1-1991 is het recht van begraven uitgegeven voor 20 jaar, met recht van verlenging met 10 jaar.

Het recht van begraven van de algemene graven uitgegeven voor 1991 moet in 2010 verlengd worden met 10 jaar.

Onze vraag is: zijn wij gerechtigd het recht van begraven met 10 jaar te verlengen voor de hraven, uitgegeven voor 1991 of zijn deze graven voor onbepaalde tijd, voor eeuwig uitgegeven en behoeft het recht nooit te worden verlengd.

Nogmaals er is geen enkel bewijs, nergens beschreven, dat deze graven zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd.

Ik hoop dat u voor ons een antwoord heeft.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is lastig op een vraag als de uwe te antwoorden. Daarvoor zou ik toch graag de complete teksten van reglementen zien en ook oude grafaktes. Het kan zijn dat er in andere artikelen een aanwijzing staat, die u over het hoofd ziet.
Ik heb ook wel eens zulke vragen gehad, waar bij nadere bestudering van het reglement bleek dat het allemaal om algemene graven (voor 10 jaar) ging. Daar stond ook geen termijn bij, want gold alleen voor de termijn van wettelijke grafrust (10 jaar).

Ik vermoed - op basis van wat u schrijft - dat de oude graven inderdaad voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, ook al staat dat er niet uitdrukkelijk bij.
Ik kijk dan naar de oude wettekst van de Wet op de lijkbezorging (vroeger Begrafeniswet geheten) van 1869, waarin werd gesproken over het eigendom van een graf als men een eigen graf voor onbepaalde tijd bedoelde. Eigendom was gewoon eigendom, zonder een tijdslimiet. Als u een huis koopt, staat er ook geen termijn bij waarvoor u het koopt. Het is gewoon voor altijd.

Voorts is het zo dat oude grafrechten ook moeten worden beoordeeld op was plaatselijk gebruikelijk was. En er is ook zoiets als ongeschreven recht.
In het laatste reglement ging men er blijkbaar (ook) van uit dat de graven vroeger voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Dat zat toen beter in het geheugen, dan nu.

Graven voor onbepaalde tijd hoeven inderdaad nooit te worden verlengd. Wel moet het recht tijdig worden overgeschreven, wat vaak al een voorwaarde in de grafakte was. Als dat niet gebeurde, kan het grafrecht vervallen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE