Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beperkte openstelling begraafplaats


22 februari 2010

Vraag nummer: 7344  (oude nummer: 15171)

Goedemiddag,

In verband met een aantal kleine, bijzondere, monumentale begraafplaatsen in onze gemeente, heb ik de volgende vraag: Is het mogelijk een begraafplaats beperkt open te stellen, dat wil zeggen: voor alleen bewoners van het betreffende dorpje (en eventueel familie die er gewoond heeft)? Bestaan hier voorbeelden van teksten voor in de verordening van, en waar zijn die dan te vinden?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
G. Keulen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, een gemeente kan besluiten om een of meer begraafplaatsen alleen open te stellen voor (voormalige) inwoners van een bepaald dorp.

Ja, er zijn natuurlijk wel voorbeelden van. Maar de gevallen die ik gezien heb zijn telkens allemaal net even anders. Uit het hoofd gezegd denk ik dan aan de gemeenten Vlist, Oostzaan en een of meer Zeeuwse gemeenten. En er zijn natuurlijk meerdere kerkgenootschappen die zoiets hanteren voor eigen lidmaten.

Men kan een beperking op allerlei manieren vorm geven: wie in een bepaald dorop woont, wie er al x jaar woont, wie er geboren is, wie er minstens 20 jaar gewoond heeft, wie er familie tot in de 3e graad heeft, etc.
Maar in alle gevallen is het verstandig om een hardheidsclausule in te bouwen voor gevallen die er net buiten zouden vallen maar waarbij dat onredelijk zou zijn.
Tegen de gemeente Vlist bijvoorbeeld heb ik een rechtszaak gevoerd (en gewonnen) omdat de gemeente weigerde een voormalige inwoner te begraven. Het ging om een man die tijdelijk, 6 maanden, wegens invaliditeit en een ingrijpende verbouwing van zijn huis in een buurgemeente woonde en zich daar ook keurig had ingeschreven. Dat was volgens de gemeente geen inwoner meer. Maar voor iemand die bijna zijn hele leven wel in Vlist had gewoond en na de verbouwing weer terug zou komen vond de rechter dat een onredelijke opstelling.

Er zijn altijd gevallen die je vooraf niet goed kunt bedenken. Daarom: je kunt van alles regelen, maar zorg dat uitzonderingen mogelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE