Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf verplaatsen ivm gewenste herindeling begraafplaats


26 april 2018

Vraag nummer: 54741

Iemand wil de grafrechten van een graf in een vak dat wij op termijn willen herindelen verlengen. Wij stellen in deze gevallen verplaatsing naar een ander vak op onze kosten voor. Deze meneer wil echter niet dat het graf verplaatst wordt. Zijn ouders zijn er begraven en op termijn willen hij en zijn vrouw ook in het graf begraven worden. In ons reglement is een artikel of herindeling opgenomen 'Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen-)graven vast te stellen en te wijzigen'.
Kunnen wij meneer verplichten het graf te verplaatsen wanneer wij aan de herindeling willen beginnen? Of moeten wij verlenging (en op termijn bijzetting) toestaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp het probleem. De bepaling "Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen-)graven vast te stellen en te wijzigen" geeft evenwel geen recht om in te breken op bestaande grafrechten. Wat hier bedoeld is, is om bijvoorbeeld tussen gewone graven urnengraven aan te kunnen leggen. Of om algemene graven en particuliere graven te kunnen mixen.

Er is geen enkele legale manier om de betreffende meneer te dwingen om er aan mee te werken om het graf te verplaatsen.

Ik heb naar het reglement uit 2014 van uw begraafplaats gekeken en met name naar de ontbindende voorwaarden van het verlenen van de grafrechten, in artikel 17. Dan is het in theorie mogelijk om het (zeer kleine) terreingedeelte waar het betreffende graf ligt, uit de exploitatie van de begraafplaats te halen. Dan vervalt het grafrecht.
Maar als er even later op (een rand van) dat mini-terreintje nieuwe graven komen te liggen die weliswaar ietsje anders liggen maar er wel zijn, blijkt het opheffen van de begraafplaats op die plek in feite een smoesje. Ik verwacht dat dat bij de rechter geen stand houdt. Het doet de reputatie van uw begraafplaats ook geen goed.

Het uitsluitende grafrecht een heel bijzonder sterk soort recht, dat van oudsher heel dicht tegen eigendom aan ligt. Dat is heel moeilijk om 'af te pakken'.

In dit soort situaties, waarin een rechthebbende niet mee wil werken aan het verplaatsen van een graf, adviseer ik om het recht van de rechthebbende te respecteren. Maar om het terrein daar om heen wel aan te passen. Als het 'oude' graf dan later grotendeels op een nieuw pad komt te liggen of duidelijk uit de rij ligt, zij dat maar zo. Als de situatie zo duidelijk afwijkt kan het effect zijn dat de rechthebbende (of diens vrouw) ook inziet dat het beter is om het graf te verplaatsen. Bovendien is het zo dat als de rechthebbende overlijdt en er een nieuwe rechthebbende komt, die nieuwe rechthebbende wel wil meewerken aan verplaatsing. Dan kan het zomaar binnen een paar dagen geregeld zijn dat er een nieuw graf komt, de voormalige rechthebbende onderin wordt begraven en zijn ouders boven hem worden herbegraven. Of dat de echtgenote van de rechthebbende op een nieuwe locatie wordt begraven en haar schoonfamilie bij haar wordt begraven.

Respecteer het bestaande grafrecht, ook dat er wettelijk recht op verlenging is. Het probleem wordt dan letterlijk zichtbaar. Dat is in mijn ogen overtuigender dan brieven of praten. Het kost dan even tijd, maar uiteindelijk komt naar mijn verwachting vanzelf het inzicht dat het voor alle partijen beter is als de (nieuwe) rechthebbende wel wil meewerken aan het verplaatsen van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht? (Nee)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE