Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stickers op grafsteen (Vorderen schade verwijderde grafsteen na te late betaling)


12 januari 2004

Vraag nummer: 2792  (oude nummer: 3748)

Geachte heer,

De parochie Spekholzerheide heeft, met als reden dat betaling uitbleef, een grafsteen verwijderd. Nu was er wel enige vertraging in de betaling maar, i.p.v. het sturen van een brief, volstond de parochie met het plakken van stickers, zeggen ze. Die stickers zijn nooit aangetroffen, hoewel het graf zeer vaak bezocht werd. Kunnen wij nu vervanging van de verwijderde grafsteen eisen op kosten van de parochie?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

J.H. Rodenburg

Antwoord:

Geachte heer,

Indien betaling uitbleef, ligt het voor de hand dat er tenminste 1 keer schriftelijk tot betaling is gemaand. Indien de parochie een of enkele malen de nabestaanden heeft aangeschreven en de consequenties van niet-betalen duidelijk heeft gemaakt, lijkt mij het verwijderen van de steen niet onrechtmatig indien het reglement van de begraafplaats die sanctie ook aangeeft.

Dat de parochie geen aanmaning heeft gestuurd maar volgens u(w cliënten) alleen een sticker heeft geplakt, lijkt mij een vreemde zaak. Het is gangbaar op een begraafplaats om een bordje bij een graf te plaatsen of een sticker op het monument te plakken, als er géén adres van een verantwoordelijke nabestaanden bekend is. Het kan zijn dat de familie die u adviseert (bewust) geen nabestaande heeft opgegeven (dat gebeurt wel vaker bij betalingsperikelen), of dat de betrokken nabestaande/rechthebbende klip en klaar heeft verteld niet te zullen/willen betalen, waarna de parochie door middel van de stickers op zoek is gegaan naar andere belangstellenden die het graf wellicht wel in stand zouden willen houden door de kosten te betalen.
In het algemeen is het zo dat je het als nabestaanden wel heel bont moet maken wil de begraafplaats het monument verwijderen.
Het kan zijn dat de parochie een sticker heeft geplakt, maar dat een nabestaande die verwijderd heeft om te voorkomen dan andere nabestaanden of derden die zouden aantreffen en het daardoor zou uitkomen dat er niet betaald is. Zeker in een gemeenschap als Spekholzerheide is dat een schande.

Zoals met elk soort zaak waarbij het niet-betalen bepaalde consequenties heeft, dient de eisende partij - in dit geval de parochie - duidelijk te kunnen maken dat men de direct belanghebbenden tijdig en voldoende gewaarschuwd heeft. Dat kan blijken uit de factuur, uit aanmaningen of andere brieven. Het kan ook telefonisch zijn geweest, maar dat is (voor beide partijen) moeilijker bewijsbaar. Alleen bellen zou ik niet voldoende vinden; er moet ook iets op schrift staan. Een sticker zou ik niet de meest logische manier vinden om nog geld te innen, behalve wanneer men moeite doet om derden op te sporen nadat men met de direct belanghebbende geen oplossing kon bereiken.

Als de parochie niet tijdig gewaarschuwd heeft, is de verwijdering van de grafsteen onrechtmatig. De meest logische eis van uw kant is dan het terugplaatsen van de (waarschijnlijk ergens tijdelijk opgeslagen) steen. En pas na vernietiging van de steen, vervanging. Echter, die eis kan alleen de rechthebbende op het graf stellen. Eventuele broers/zussen van de rechthebbende of andere familieleden zijn formeel geen partij en hebben niets te eisen.

Met vriendelijke groet,

mr. W.G.H.M. van der Putten

Zie ook: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE