Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zondag's begraven


14 oktober 2003

Vraag nummer: 2546  (oude nummer: 3200)

Op dit moment zijn wij na een herindeling van onze gemeentes bezig met het vaststellen van een nieuwe beheersverordening begraafplaatsen.
De wet verplicht tot de mogelijkheid van begraven op iedere dag gedurende een bij gemeentelijke verordening te bepalen tijd. Dus ook de zondag. In de toelichting op de modelverordening staat "De verplichting om op zondag en algemeen erkende feestdagen te begraven vervalt als het aanhangige wetsontwerp het Staatsblad bereikt"
Welk wetsontwerp wordt hiermee bedoelt en wanneer zal dit ingaan? Wie willen namelijk graag de zondag weglaten uit de verordening maar mag dit??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zie artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging. Daar staat nu juist dat op zondagen en algemeen erkende feestdagen géén gelegenheid tot begraven hoeft te worden gegeven.

Waar de toelichting bij de model-verordening op slaat, die u aanhaalt, weet ik niet. In de VNG-modellen die ik heb, komt een dergelijke passage niet voor.

En van een wetsontwerp dat o.a. deze tijden regelt, weet ik ook niets, althans niets actueels.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE