Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schudden graf onbepaalde tijd (wel of niet doorlopen recht; kosten)


20 februari 2005

Vraag nummer: 3704  (oude nummer: 5651)

Geachte heer Van der Putten,

Het bestuur verneemt gaarne per omgaande uw standpunt over onderstaand probleem;
Wij hebben graven uitgegeven voor “”onbepaalde tijd”” in het afgegeven grafbewijs staat tevens vermeld …” verder voorwaarden en bepalingen zoals voorgeschreven in het reglement”” in het reglement staat onder art 10 ..”” in elk graf kunnen 2 lijken boven elkaar worden begraven.

Het probleem is:
Rechthebbende willen 3 en meerdere personen begraven en zich blijven beroepen op graf afgekocht voor onbepaalde tijd, dus geen grafrecht en onderhoud verschuldigd.
Onze stelling is” het graf is uitgegeven voor onbepaalde tijd voor 2 personen”” indien de familie meerdere personen willen begraven in hetzelfde graf na de wettelijke grafrust ,wordt er afstand gedaan van de oorspronkelijke overeenkomst en wordt er een nieuwe overeenkomst aangegaan , met uiteraard kostenberekening.

Er blijken in het verleden ook bijzettingen van een 3e persoon te zijn gedaan zonder kostenberekening , kan de familie zich nu beroepen op het feit”toen geen kosten berekend dus bij de 4e bijzetting mogen er ook geen kosten berekend worden

In ons huidige reglement d.d. 2000 is onder art 26.6 vermeld”” de rechthebbende op een eigen graf kan de beheerder schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te doen verzamelen om deze weer in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel elders te doen begraven.
Heeft deze tekst nog invloed op ons standpunt inzake de onbepaalde tijd graven met name op het punt wat kostenberekening betreft.

Gaarne vernemen wij uw mening,

Met vriendelijke groet,

Beheerstichting Begraafplaatsen Xxxxxxxx
Y. v. Zxxxxxxx (beheerder)

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben gisteren gebeld door uitvaartondernemer XXXXXXX die mij vroeg of een familie recht had om in een graf op uw begraafplaats te laten begraven en de grafrechten voor onbepaalde tijd daarbij in stand te laten. Ik heb gezegd dat dit afhing van de voorwaarden in de akte van uitgifte van het graf en van het reglement van de begraafplaats, namelijk of er een recht van schudden van het graf was of is. Als in het verleden, op het moment van uitgifte van het graf dat recht er was, in reglement en/of akte, en nu niet meer, kon de familie zich op het oude recht beroepen. Als het er vroeger niet was, maar nu wel, kan men zich op het nieuwe recht beroepen.
De uitvaartondernemer vertelde dat u het graf wel wilde schudden, maar het dan als nieuw graf voor bepaalde tijd wilde uitgeven. Ik heb gezegd dat dit kan, als er geen recht van schudden is of was. Maar niet, als dat recht er wel is of was.

U schrijft nu zelf al dat in het reglement van 2000 de mogelijkheid is opgenomen om het graf te schudden. Daarmee is al antwoord gegeven op de vraag: ja, er mag geschud worden en het graf voor onbepaalde tijd moet als graf voor onbepaalde tijd gehandhaafd worden.

Als u(w bestuur) dit (voor de toekomst) wil voorkomen, moet het bepaalde in artikel 26, lid 6, van uw reglement geschrapt worden. Daarmee voorkom je niet dat mensen wiens grafrecht in het verleden al dit recht bevatte, een beroep doen op het oude recht. Maar wel dat als (in bepaalde periodes, want het kan van tijd tot tijd verschillen) het recht in het verleden niet bestond, er nu alsnog een recht gaat ontstaan.

Dit is echter voor uw stichting nog geen ramp. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste punt bij dit soort zaken, is het tarief dat je in rekening mag brengen. U kunt voor het schudden van het graf een tarief in rekening brengen en wel een heel hoog tarief, dat hoger is dan de uitgifte van een nieuw graf. Dat zullen betrokkenen niet leuk vinden, maar het kan. Dat tarief kan ook afhankelijk zijn van het aantal te schudden personen. Als er plaats moet worden gemaakt voor 1 persoon (dus de resten van 1 lijk/kist een verdieping moet zakken) kan dat bijvoorbeeld EUR 2.500,- kosten; voor 2 personen (zakken naar niveau 3 diep) 5.000,-.
Dat zijn natuurlijk forse bedragen, maar het kan. U mag ook 10.000,- of 20.000,- rekenen. Of 10,- en 20,-. Om u een indicatie te geven: als je enkele jaren geleden op de begraafplaats Moscowa te Arnhem een graf van 3 personen wilde laten schudden, was je ruim fl. 12.000,- kwijt. En kwamen er weer de gewone kosten van gewoon begraven bij.

Een familie kan zich niet beroepen op het gegeven dat in het verleden voor een derde bijzetting geen extra kosten zijn betaald. Ten eerste is het de vraag of dat zo is. Maar dat is niet relevant, men kan altijd een nieuw tarief invoeren. Het oude grafrecht geeft geen recht om een graf gratis te laten schudden. Dat het misschien ooit gedaan is, geeft ook geen recht. Als ik iemand ooit kosteloos advies geef, heeft men geen recht om telkens kosteloos adviezen in te winnen.

Ik ken uw tarieven voor nieuwe graven niet, maar stel - voor het voorbeeld - dat dit 1000,- recht en 500,- onderhoud voor 20 jaar is. Dan kunt u de familie laten kiezen om het graf te schudden met behoud van het oude recht voor bijvoorbeeld 2.500,- of 5.000,-. Of om het oude grafrecht te laten vervallen en om het graf als nieuw graf voor 2 personen uit te geven: dan zijn de kosten 1500,- voor 20 jaar (de kosten van ruiming/schudden zijn dan voor uw rekening). Ik zou de kosten van schudden van een graf voor onbepaalde tijd minstens even duur maken als 2 keer het bedrag van een nieuw graf voor bepaalde tijd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE