Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

1 rechthebbende; waar staat dat geregeld?


29 september 2008

Vraag nummer: 5704  (oude nummer: 11346)

Geachte Heer van der Putten,

Ik meen altijd geweten te hebben dat een rechthebbende één natuurlijk persoon of een rechtspersoon kan zijn.
Maar waar staat geregeld dat dit maar één persoon kan zijn?

Met vriendelijke groeten:

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Dit staat altijd in de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats. Soms is het heel expliciet geformuleerd ("slechts op naam van één natuurlijk of rechtspersoon) of meer vlak/neutraal ("op naam van een natuurlijk of rechtspersoon" of "de natuurlijke of rechtspersoon die"), maar altijd is bedoeld dat slechts 1 persoon rechthebbende is.

Het volgt ook uit bepalingen zoals over het overlijden van de rechthebbende of de overdracht van rechten van de ene naar een opvolgende rechthebbende. Dan staat er niet in de verordening of het reglement "Als een van de rechthebbenden overlijdt dan ..." maar "Als de rechthebbende overlijdt dan ..." etc.
Het volgt impliciet ook uit de afwezigheid van bepalingen wat er moet gebeuren als er meerdere rechthebbenden zijn die het onderling oneens zijn, of als een van hen overlijdt.

En het volgt indirect natuurlijk ook uit de bepalingen van de wet. In de artikelen 28, 29, eerste lid, 31, tweede lid, 62, derde lid, 63, tweede lid, en 66, eerste lid, Wet op de lijkbezorging staat telkens "de rechthebbende" en niet "een rechthebbende" of "de rechthebbenden" of "de meerderheid van de rechthebbenden".

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE