Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming kosten opgave


15 december 2009

Vraag nummer: 7140  (oude nummer: 14606)

Hr van der Putten,
Sinds medio 2009 hebben we de ruimingkosten grafmonumenten reeds opgenomen in de grafakte’s. Hiermee zijn we in lijn met u voorstel om dit direct in de akte op te nemen.
In de nieuwe grafaktes hebben we dit als onderstaand beschreven.
A)Ingevolgde artikel 11 van voornoemd Reglement is rechthebbende aan het bestuur verschuldigd de som van € xxx,xx incl. € xxx,xx -toekomstige kosten ruimen- welke som de ondergetekenden namens het bestuur verklaren op xx-xx-xxxx te hebben ontvangen
Er zijn echte nog twee andere mogelijkheden om dit te omschrijven zoals:
B) Ingevolgde artikel 11 van voornoemd Reglement is rechthebbende aan het bestuur verschuldigd de som van € xxx,xx welke som de ondergetekenden namens het bestuur verklaren op xx-xx-xxxx te hebben ontvangen .Hierbij het totale bedrag genoemd zonder de verwijzing/noeming van de ruimingkosten.
C) )Ingevolgde artikel 11 van voornoemd Reglement is rechthebbende aan het bestuur verschuldigd de som van € xxx,xx incl. toekomstige kosten ruimen- welke som de ondergetekenden namens het bestuur verklaren op xx-xx-xxxx te hebben ontvangen
Wat u advies in deze A, B of C
Bedankt voor u adviezen in 2009 en vooralsnog prettige feestdagen
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

In mijn optiek is het helemaal niet nodig om in een grafakte iets over de kosten voor het ruimen van een graf of een monument op te nemen. Het is een interne beheerszaak van de begraafplaatshouder. Net zoiets als dat de verhuurder van een woning de woning eerst weer een beetje opknapt en zorgt dat die leeg en bewoonbaar is, voordat hij er een nieuwe huurder in laat. Dat is iets wat je moet doen, daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar die verdisconteer je in het huurtarief, net als administratiekosten, personeelskosten etc.
Optie B heeft derhalve mijn voorkeur. Maar ik weet niet wat in artikel 11 van uw reglement staat; als daar de kosten van ruiming expliciet in genoemd staan, moeten wellicht opties A of C worden gekozen. Of moet artikel 11 worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE