Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regelen graf reserveren in verordening


14 december 2010

Vraag nummer: 7777  (oude nummer: 16257)

Als gemeente zijn zij voornemens de mogelijkheid te bieden om een graf te reserveren. Uiteraard tegen betaling van de reguliere Grafrechten. Waar kun je dit het best vermelden in de beheerverordening en zijn hier mogelijk voorbeeld artikelen van.

Daarnaast willen wij een bestaande begraafplaats opnieuw heropenen en om het monumentale karakter hiervan in stand te kunnen houden extra Grafrechten in rekening te brengen. Dit willen wij toepassen bij nieuwe Grafrechten. Bestaande Grafrechten willen wij uit zorgvuldigheid overwegingen nog een keer de mogelijkheid bieden tegen het reguliere tarief voor eenzelfde periode de Grafrechten te verlengen. De vraag is hier of dit logisch/gangbaar is en of u aan kunt geven hoe wij dit via een artikel ook kunnen opnemen in onze beheersverordening

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb even op de site van uw gemeente gekeken. In juli is een nieuwe beheersverordening vastgesteld, die per 1 januari 2011 in werking treedt.
In deze verordening lees ik artikel 13 en artikel 15.

Artikel 13. Volgorde van uitgifte
1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.
2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de
volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is.

Artikel 15. Termijnen particuliere graven
1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van tien, vijftien, twintig, vijfentwintig of dertig jaar, het recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de
datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

Mij lijkt deze standaard-regeling prima en voldoende om graven te reserveren. Het principe is en blijft dat graven alleen voor directe begraving worden uitgegeven, maar dat is geen enkel probleem gelet op wat in lid 2 van artikel 13 staat: het beleid kan zijn om graven te laten reserveren als mensen daar behoefte aan hebben.
Ik zie geen noodzaak voor wijziging van deze bepalingen.

Dat men bij de uitgifte van het graf ook de gehele kosten moet voldoen, lijkt mij logisch. Als iemand een brood bij de bakker koopt, moet hij het brood ook betalen bij aankoop en niet pas de volgende dag als hij het aansnijdt. Het gebruik staat los van het moment van de aanschaf. Wie een huis huurt per 1 januari maar om allerlei redenen pas verhuist in maart, kan ook niet zeggen dat hij pas in maart de huur wil betalen. Dan moet je nu niet gaan huren, maar pas in maart. Dus wie nu een graf huurt, bij wijze van reservering, moet nu betalen.

Als u een bestaande begraafplaats waar nu niet meer begraven wordt, of geen graven meer werden uitgegeven, wilt heropenen, kunt u zeker bepaalde extra kosten in de vorm van wat hogere tarieven in rekening brengen. Men kan de uitgifte van nieuwe graven extra duur maken ten opzichte van het verlengen van bestaande graven. Dat kan. Alleen mag u niet mensen wiens grafrecht bijvoorbeeld in 2015 afloopt, nu in 2010 of in 2011 de gelegenheid geven om nog tegen een voordelig tarief te verlengen. Dat is in strijd met artikel 28 Wlb dat eerder dan 2 jaar vooruit verlengen niet toestaat. Maar dat is heel simpel op te lossen. De raad kan besluiten om de uitgifte van nieuwe graven op een hoger niveau te tillen, maar om de kosten van het verlengen van bestaande graven voorlopig op het huidige niveau te laten. Men kan dan bijvoorbeeld over 10 jaar de kosten van verlengen naar het niveau van de uitgifte van nieuwe graven tillen. Het effect is dan dat er 10 jaar een soort gematigd overgangstarief heeft gegolden. Men kan dit nu al als beleid vaststellen in een raadsvoorstel en -besluit, terwijl de uitvoering in 2 stappen moet gebeuren: nu eerst een hoog tarief voor nieuwe graven en later een hoog tarief voor (verlengen van) bestaande graven.

Dit is iets dat niet geregeld kan en hoeft te worden in de beheersverordening, maar in de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten" en wel in 2 stappen. Nu of volgend jaar en later nog eens over 10 jaar, als u een begunstigende termijn van 10 jaar wilt aanhouden. Of over 15 of 20 jaar, als men dat wenst. Natuurlijk kun je ook jaarlijks de tarieven nog aan de inflatie aanpassen, waarbij het verschil tussen de niveau's gehandhaafd wordt.

Een dergelijke overgangstermijn waarbij men rechthebbenden op bestaande graven ontziet, is niet gangbaar. Maar het kan wel en waarom zou uw gemeente niet de eerste of enige mogen zijn?
Wel gangbaar is bij een flink aantal gemeenten, dat men verschillende tarieven hanteert voor verschillende begraafplaatsen. Bijvoorbeeld omdat ze mooier, ouder en duurder in onderhoud zijn.
Maar zulke verschillen hoeven nooit in de beheersverordening te worden aangegeven, als het om verschillende begraafplaatsen gaat. Dat zet men eenvoudig in de Verordening lijkbezorgingsrechten. Alleen als men op een begraafplaats onderscheid wil maken tussen bepaalde grafvakken, wat men aan (soorten) grafmonumenten wel of niet mag plaatsen, is een opmerking daarover in de beheersverordening op zijn plaats. Bijvoorbeeld als een begraafplaats een historisch gedeelte heeft en een modern gedeelte. Of als er verschillen zijn qua diepte van uit te geven graven.
Maar alle financiele verschillen horen thuis in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE