Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie heeft gelijk? (doorlopen grafrechten als nog niet geruimd mag worden?) 1


11 augustus 2017

Vraag nummer: 51621

meneer van der Putten

ik heb een verschil van mening met de rechthebbende van een graf
dit is een particulier graf waarvan de termijn liep tot 04-01-2013
op 19-02-1998 heeft de laatste bijzetting in dit graf plaatsgevonden

ik wil dat dit graf verlengd wordt, of dat men afstand doet
de rechthebbende verwijst naar onze verordening (gemeente Woerden)
in art 21-ruiming staat:
1 graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van twintigjaren na het begraven van het laatste lijk
2 onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particuliere graven niet eerder geruimd dan met toestemming van de rechthebbende dan wel wanneer het recht op voet van het bepaalde in artikel 16, 3e lid of artikel 22 is vervallen

artikel 16, 3e lid regelt de overschrijving van het recht binnen 12 maanden na overlijden van de rechthebbende

artikel 22 regelt het vervallen van grafrechten
a. door het verlopen van de termijn
b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht
c. indien de begraafplaats wordt opgeheven

mijn vragen zijn:

1 moet ik wachten met ruimen van een graf totdat er 20 jaar verstreken zijn na begraving van het laatste lijk

2 mag ik het grafmonument laten verwijderen

3 als ik moet wachten met ruimen van het graf totdat er 20 jaar verstreken zijn na de laatste begraving en de rechthebbende wil dan verlengen moet ik dat dan doen vanaf 04-01-2013 of moet ik het als uitgifte van een nieuw graf beschouwen en rekenen

ik hoor graag uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

U wilt dat de grafrechten verlengd worden, of dat de rechthebbende afstand doet. De rechthebbende meent reeds grafrechten te hebben. 'Wie heeft gelijk?', vraagt u in de kop.
U hebt beiden geen gelijk, zeg ik een beetje plagerig (het is per slot vrijdag, eind van de middag en vakantietijd). Althans niet helemaal.

Welnu, de rechthebbende is geen rechthebbende meer, de grafrechten zijn op 5 januari 2013 verlopen.
U wilt dat de rechthebbende afstand van het graf doet, maar daar hebt u geen gelijk in, want de voormalige rechthebbende heeft sinds 2013 geen rechten meer. Iemand kan geen afstand doen van rechten die hij niet meer heeft. De voormalige rechthebbende is op dit moment rechteloos burger (maar ook een zonder plichten en daar zit ook een financieel probleempje).

De voormalige rechthebbende denkt blijkbaar - onterecht - dat als een graf niet geruimd mag worden, er automatisch grafrechten op rusten. Dat is een onjuiste gedachte. Wel of geen grafrechten en wel of niet mogen ruimen zijn 2 verschillende zaken. Het is wel zo dat een graf niet geruimd mag worden als er grafrechten op rusten, maar dat betekent niet dat als er niet geruimd mag worden, dit het bestaan van grafrechten tot gevolg heeft.

Constaterend dat er momenteel geen rechten ook het graf rusten, kan ik uw vragen als volgt beantwoorden.
1. Moet u wachten met ruimen van een graf totdat er 20 jaar verstreken zijn na begraving van het laatste lijk? Ja, want dat heeft uw gemeente zichzelf in de verordening opgelegd.
2. Mag u het grafmonument laten verwijderen? Ja, per direct. Want er rusten al lang geen rechten meer op het graf.
3. Waarom zou u moeten wachten met een verlenging tot na 19-02-2018? Dat is onzin. De rechten hadden verlengd kunnen worden per 04-01-2013. Maar als u nu verlengt voor bijvoorbeeld 10 jaar, ingaande 04-01-2013, hebt u een probleem. U mag a.s. maandag 14 augustus 2017 namelijk alleen kosten terugrekenen tot 14 augustus 2014. U mag volgens de belastingwetgeving geen aanslag meer opleggen voor de periode 01-01-2013 tot 14-08-2014. Dat mag voor maximaal 3 jaar met terugwerkende kracht; dat kunt u ook bij uw eigen afdeling Belastingen navragen. U had dus niet zo lang na 04-01-2013 moeten wachten, want men mag hooguit tot 3 jaar terug een belasting opleggen. Die 3 jaar rekent men niet vanaf 1 januari of per de eerste van de maand of zo, maar echt vanaf de actuele datum 3 x 365 dagen terug (en met een schrikkeljaar 1 dag extra).

Strikt genomen kan er nu niet meer verlengd worden, want dat moet men regelen voordat het grafrecht is afgelopen. De gemeente had in 2011/2012 een verlenging moeten aanbieden en de rechthebbende had om een verlenging kunnen vragen. Op dit moment zou de gemeente formeel alleen een nieuwe uitgifte van het betreffende graf mogen doen.
Het is de vraag of je zo strikt moet zijn. Ik zou zeggen: wel, als de gemeente tijdig een verlenging heeft aangeboden en de rechthebbende door een eigen foute interpretatie van regels meende die nog niet nodig te hebben. Dan zou ik nu een nieuwe termijn van 20 jaar aanbieden, ingaande 14-08-2014. Wil de rechthebbende dat niet, dan kan het grafmonument meteen verwijderd worden (misschien hebt u in de verordening een regeling dat de voormalige rechthebbende hem zelf mag afhalen als hij het monument graag wil hebben,dat heb ik nu niet nagekeken). En dan kan de inhoud van het graf over een half jaar, na 19-02-2018, geruimd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >