Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stand van zaken wijziging Wet op de lijkbezorging (kamerstuk 30696)


13 mei 2008

Vraag nummer: 5403  (oude nummer: 10690)

Vorig jaar hebben wij een start gemaakt om onze begraafplaats verordening te up-daten.
Daarvoor hebben we ondermeer gebruik gemaakt van het VNG-model. Toen was dat model in definitieve versie nog niet klaar want er werd gewacht op de nieuwe Wet op de Lijkbezorging.
Mij is niet duidelijk hoe op dit moment de stand van zaken is m.b.t. de WLB.
Kunt u mij hier wellicht antwoord op geven?

Groetend,

J.Th.Nieuwenhout

Antwoord:

Geachte heer,

Het zal nog wel even duren voordat er een nieuw bijgewerkt model van de VNG-verordening is.

Ik verwijs naar de Kamerstukken, die op deze site te vinden zijn onder de button Bibliotheek (links op uw scherm) en vervolgens Wijzigingen Wlb.

In september 2006 is een voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) bij de Tweede Kamer ingediend. Dat is kamerstuk 30969, met de volgnummers 1 t/m 3.
In oktober 2006 is het voorstel behandeld in de vaste kamercommissie. Het verslag kamercommissie d.d. 25 oktober 2006 heeft volgnummer 6.
Pas begin april 2008 is de regering gekomen met antwoorden (kamerstuk 30969, nr. 9) en een Nota van wijziging (kamerstuk 30969, nr. 10). De Nota van wijziging is een bijstelling van en aanvulling op het kamerstuk met volgnummer 2.

Ik heb vernomen dat het gewijzigde voorstel eind deze maand, in week 22, plenair behandeld zal worden door de Tweede Kamer. Maar dat zegt nog niet alles, want men schuift voortdurend met de agenda.

Of vervolgens het voorstel snel wordt aangenomen en naar de Eerste Kamer zal worden doorgestuurd, is lastig te voorspellen.

Via deze site Bibliotheek > Wijzigingen Wlb kunt u het verloop van de behandeling volgen. De site wordt meestal binnen een paar dagen na het verschijnen van nieuwe kamerstukken geactualiseerd.

Misschien dat u het beste eens contact kunt opnemen met de VNG over de plannen voor wat betreft de aanpassing van de model-verordening. Men kan nu immers ook al een wijziging van het model voorbereiden, zodat het snel beschikbaar komt als de wijzigingen door het parlement zijn aangenomen. Misschien heeft men andere pioriteiten. Ook dat kan ik niet inschatten, maar u kunt het wel navragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

13 mei 2008

----------

Naschrift 19 juni 2008:
De behandeling van het wetsvoorstel 30696 was eerst voorzien eind mei en later begin juni 2008. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft echter op 12 juni 2008 voorgesteld de behandeling te verplaatsen tot na het zomerreces. Op 13 juni is de behandeling voorlopig gepland op 2, 3 of 4 september (week 36) 2008.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE