Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe verordening bij verschillende begraafplaatsen


31 oktober 2015

Vraag nummer: 44118

Geachte heer mr. Van der Putten,

Als er 2 gemeentelijke begraafplaatsen zijn, waarin de gemeente op 1 ervan niet meer toestaat om nieuwe graven uit te geven ( bijzetten in bestaande graven is toegestaan ), dient dit dan niet vermeldt te worden in de leidende beheersverordening ?
Wat zijn de consequenties indien het niet vermeldt staat ?

P.s. beide begraafplaatsen vallen onder dezelfde beheersverordening (van gemeente X).

Gaarne uw reactie,

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt van de tekst van de betreffende beheersverordening af. In sommige verordeningen staat weinig meer dan 'er zijn graven'. Anders gezegd: er staat vaak niet met zoveel woorden dat iedereen een graf kan verwerven.

Als in de verordening wel met zoveel woorden staat dat op verzoek graven worden uitgegeven, zonder mogelijke voorbehouden, dan kan men op 1 van de beide begraafplaatsen de uitgifte van een graf niet weigeren. Dan moet eerst de verordening worden aangepast.

Ik heb de tekst van de beheersverordening van de gemeente X er eens bij gehaald.
Ik lees:
"2. Het college van burgemeester en wethouders heeft het recht om een bepaald soort graf of urnenruimte nog niet, niet of niet meer nieuw, of slechts in bepaalde vakken of rijen uit te geven."
Dat betekent dat men ook de vrijheid heeft om op een van beide begraafplaatsen geen nieuwe graven meer uit te geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE