Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afwijking afmetingen grafmonumenten in verordening


23 augustus 2006

Vraag nummer: 4511  (oude nummer: 8287)

Geachte heer vd Putten,
graag wil ik advies over de volgende kwestie.
Een begraafplaats heeft in haar verordening de afmetingen vastgesteld via het grafbedekkingsbesluit. Daarin staat vermeld dat het college van B& W bevoegd zijn om af te wijken van de maatvoering in deze verordening.
wat gebeurt er nu in bepaalde gevallen is toestemming verleend om een monument te plaatsen met afwijkende maten. Dit heeft als gevolg dat de zerken met afwijkende maten een precedent werking hebben.
Nu zijn er diverse verzoeken om een monument met afwijkende maten te plaatsen afgewezen en wil men zich aan de verordening gaan houden. (inmiddels heeft er ook wisseling van de wacht plaats gevonden met een wethouder)
Daardoor ontstaat bij de bezoekers van de begraafplaats het idee dat er verschil gebruikt wordt. Kan een rechthebbende die een monument wil gaan plaatsen met afwijkende maten volgens de verordening dit toch eisen van de gemeente daar er enkele situaties zijn waar het ook toegestaan is? Hoe kan een rechthebbende/nabestaande toch zijn gelijk halen.
In principe is het probleem door de gemeente zelf tot stand gekomen want als men niet afgeweken had van de verordening dan had men dit probleem niet. Ik ben er benieuwd naar Uw advies.
Vriendelijke groeten .

Antwoord:

Geachte heer,

Dit soort bepalingen is bedoeld om in gevallen dat er een reden voor is, een afwijkende maat toe te kunnen staan. Maar niet in gevallen dat er geen reden voor is.
Een voorbeeld. Stel monumenten zijn 80 x 180 cm. Maar stel dat er ook grafkelders op die begraafplaats zijn, met een formaat van 100 x 200 cm. Dan begrijpt iedereen dat een monument 80 x 180 niet past. Dát is dan de reden om een afwijking toe te staan.
De afwijkingen zijn niet bedoeld voor de gevallen dat iemand een iets andere maat gewoon wat mooier vindt. Kan wel zo zijn, maar geen reden voor afwijking.

Als in het verleden te ruimhartig afwijkingen zijn toegestaan, dan kan dit te ruime beleid worden omgebogen. Ik zou adviseren om een berichtje op te nemen in het gemeentenieuws in het lokale krantje, en/of op de site van de gemeente, warin wordt aangekondigd dat vanaf nu de regels weer stringenter worden toegepast en een uitzondering alleen wordt toegestaan als er een technische reden voor is.

Bij zo'n duidelijk beleidsombuiging die wordt gepubliceerd, kunnen mensen in de toekomst geen beroep meer doen op het gelijkheidsbeginsel door op andere afwijkingen uit het verleden te wijzen.
Zonder zo'n duidelijke statement van "We zetten nu een streep onder de huidige werkwijze", is het bijna niet mogelijk de boel te wijzigen. Dan kan iedereen blijven wijzen naar eerdere uitzonderingen bij anderen. Met recht. Dat moet dus voorkomen worden, anders lukt niets.

Inderdaad, als de gemeente zijn regels in het verleden juister had toegepast, zou men nu dit probleem niet hebben. Consequent zijn heeft veel voordelen. Maar als jurist klaag ik er niet over. Juristen verdienen een boterham aan al die organisaties en mensen die niet consequent zijn.

Met vriendelijke groet,

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE